Tông Đồ Cầu Nguyện, 21.6.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-06-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay, con bắt đầu với niềm vui và sự tự tin. Lạy Cha, xin Cha ban cho con ơn luôn tin tưởng vô điều kiện vào Ngài, người chỉ muốn điều tốt cho con và không bao giờ bỏ rơi con. Xin cho con không để nỗi sợ hãi cản trở hành động của mình. Xin giúp con thấu hiểu những người đau khổ bên cạnh con và an ủi họ bằng sự dịu dàng cùng lòng trắc ẩn. Hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu của ĐGH, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today, I begin with joy and confidence. I ask you, Lord, for the grace to trust always and unconditionally in you, who only want my good and never abandons me. May I not let my fears block my actions. Help me to understand those who suffer beside me and to comfort them with tenderness and compassion. United with the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer you my day for those who suffer, so that they can be touched by the love of the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Xin cho ánh mắt của con được thanh tẩy bằng ánh mắt của Chúa Giê-su, với sự ân cần, hiền lành và thương xót. Xin cho trái tim con cảm nhận được trái tim của Chúa Giê-su, với tình yêu vô điều kiện, sự dịu dàng, ngoan ngoãn, niềm vui, sức mạnh và lòng can đảm.

Bằng cách này, chúng ta có thể hiệp nhất với Chúa Giê-su, để có được những thái độ mới mẻ và những cảm xúc mới mẻ trong suốt cả ngày, và khiến chúng ta có kinh nghiệm về hạnh phúc đích thực.

WITH JESUS DURING A DAY

May my look be purified by the way Jesus looks, with kindness, meekness and mercy. May my heart feel with Jesus’ Heart, with unconditional love, tenderness, docility, joy, strength, and courage. To think that we are united with Jesus in this way should produce new attitudes and feelings in me throughout my day and make me experience true happiness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con bình tâm khi ngày sống kết thúc. Hôm nay của con thế nào? Trái tim con ở đâu? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ người thân cận chưa? Đó không chỉ là những việc con làm, mà còn là tình yêu con đặt để nơi ấy. Ngày mai, con sẽ thăng tiến hơn trong việc phục vụ anh chị em mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself down as this day ends. How was your day? Where was your heart? Were you available to help and serve your neighbor? It’s not about what you do but about the love you put into it. Resolve to improve your service to your neighbor tomorrow. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.