Tông đồ Cầu nguyện, 22.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-01-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, khởi đầu ngày mới, con cảm nhận niềm vui khi được hiện diện ở trong Cha, là Đấng yêu thương con vô bờ bến. Xin Chúa Giêsu giúp cho đôi tay của con có thể chạm vào cuộc sống cùng trái tim của tất cả những người mà con gặp gỡ hôm nay, để mang niềm vui Tin Mừng đến cho đời sống của họ. Con xin dâng ngày sống hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day, aware of the joy of being in the presence of God the Father, who loves you infinitely. Ask Jesus to let your hands touch the lives and hearts of all who cross your path today, bringing the joy of the Gospel into their lives. Offer your day for the intention of the Holy Father for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy lắng đọng lòng mình một chút, suy nghĩ về những hành động của bạn sáng nay. Bạn đã nhận được những ơn lành nào? Bạn có tránh né một ai đó chăng? Bạn có thể làm gì để bù lại những sai lầm của mình? Hãy xin Chúa đồng hành cùng bạn trong nửa ngày còn lại.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause your day for a moment. Think about how you have acted during the morning. What blessing did you receive? Did you avoid anyone? What can you do to make up for any mistakes? Ask God to accompany you during this second half of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tạ ơn Chúa cho một ngày nữa đã qua và nhìn lại những hồng ân bạn đã được nhận lãnh. Hôm nay bạn đã thấy Chúa qua những ai? Chúa đã đến với bạn lúc nào, qua lời nói và việc làm của những người thân cận? Hãy dâng lời ngợi khen Chúa khi kết thúc ngày sống vì những việc Ngài đã làm trong cuộc đời bạn. Bạn có quyết tâm gì để ngày mai sống tốt hơn? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for another day. Review the many graces you have received today. Who was the face of God for you today? When did God come to you through the words and actions of your neighbor? End the day praising God for his action in your life. What resolution do you have for tomorrow? Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.