Home / Tông đồ cầu nguyện / Tông Đồ Cầu Nguyện, 23.8.2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì ngày Chúa Nhật này, và những cơ hội chúng con có thể tụ họp nhau nơi cộng đoàn để chúc tụng tình yêu của Cha. Hôm nay cùng với ĐGH Phanxicô, con dâng lời cầu nguyện và cảm tạ vì thánh chức của ngài. Hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu, con cầu nguyện cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình của họ luôn được bình an. Con đặt tất cả những ý nguyện này dưới ánh nhìn trìu mến của Mẹ Maria, đấng luôn đồng hành cùng chúng con với lời chuyển cầu của Mẹ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to God for this Sunday and for the possibility of getting together in community to celebrate his love. I pray today for Pope Francis, praying and thanking him for his ministry. I unite with the Pope’s Worldwide Prayer Network and pray for all the people who work and live from the sea, including sailors, fishermen and their families. I place all these intentions under the maternal gaze of Our Lady who accompanies everyone with her intercession. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Ki-tô đặt thánh Phê-rô là đầu Hội Thánh với sứ mạng chia sẻ về Chúa Giê-su cho bất cứ ai thánh nhân gặp gỡ trên đường. Thánh Phê-rô đã đích thân tiếp nhận và học hỏi giáo lý về tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-su. Thánh nhân đã không mệt mỏi suốt cuộc đời mình để truyền rao Tin Mừng. Xin cho con, bằng tất cả những giới hạn của mình, có thể trở nên môn đệ, và là nhà truyền giáo của Chúa Giê-su, truyền bá Lời của Ngài đến tất cả những người con gặp gỡ. Xin giúp con hợp nhất trong lời nói và hành động của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Christ placed Peter at the head of his Church with the mission to share Jesus with everyone he met along the way. Peter personally received and learned the doctrine of Jesus’ love and mercy. He was tireless his whole life in spreading the Gospel. May I, with all my limitations, be a disciple and missionary of Jesus, spreading his Word to everyone I meet. May my testimony be consistent in my speech and my actions.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống và suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Có ai cần bàn tay con, lời con nói, một chiếc ôm, một nụ cười, hay sự hiện diện của con? Ai là gương mặt của Thiên Chúa hôm nay? Con có thể làm cho Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của người khác không? Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa, và con sẵn lòng phục vụ tha nhân ngay ngày mai đây. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…  

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.10.2020

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng …