Home / Uncategorized / Tông Đồ Cầu Nguyện, 25.122019

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25.122019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chúng ta tiếp tục vang lên lời loan báo của các mục đồng năm xưa, và cùng hát với họ bài ca vinh danh Thiên Chúa. Hôm nay, hãy chiêm ngắm máng cỏ trong thinh lặng, chiêm niệm từng nhân vật một cho đến trung tâm của máng cỏ. Chiêm ngắm Chúa Giêsu và lắng nghe Ngài nói với chúng ta về sự dịu dàng của Thiên Chúa. “Đôi khi, chúng ta thường ước mơ về những điều không bao giờ xảy ra, nhưng hãy mơ về chúng, khao khát chúng, tìm kiếm chân trời mới, sẽ mở ra cho chúng ta những điều tuyệt vời.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

Let us echo the announcement to the shepherds, and sing with them the glory of God. Contemplate the manger in silence today, stopping at each of its figures, until you reach the center of it. Contemplate Jesus and hear how he speaks to you about God’s tenderness. “Each one sometimes dreams of things that will never happen, but dream them, desire them, look for horizons, open yourself to great things” (Pope Francis). Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong mối tương quan với Chúa Giêsu, nếu đó là một mối quan hệ xác thực, mức độ kết quả nó mang lại chính là mối quan hệ gặp gỡ với toàn thế giới. Đó là mối tương quan cá nhân mà mỗi người được mời gọi cộng tác trong sứ mệnh của Chúa Giêsu nhằm xây dựng Thiên Quốc. 

Hãy dành nhiều thời gian hơn trong ngày hôm nay để “được” ở với Chúa Giêsu, chiêm ngắm sự dịu dàng tỏa ra từ nơi máng cỏ, để rồi sau những giây phút chiêm ngắm trong thinh lặng ấy, ta hành động, đánh động thế giới quanh ta với sự dịu dàng và lòng trắc ẩn của một Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta.

WITH JESUS DURING A DAY

A personal relationship with Jesus, when it is authentic, results in its full extent a relationship of encounter with world. It is a personal relationship called to collaborate in Jesus’ mission of building the Kingdom. Spend a longer time today to “be” with Jesus, contemplating the tenderness emanating from the manger. After that contemplative silence, it is time to take action, moving to the world around you with the tenderness and compassion of a God who is with us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Giữ cho tâm trí bình lặng và dâng lời tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay. Khẽ nhắm mắt lại và thinh lặng một chút. Hãy để bản thân ở giây phút hiện tại và nhìn lại trong tim mình tất cả những gì đã xảy ra hôm nay: từ con người, cảnh vật, nơi chốn, hoàn cảnh và trong các cuộc nói chuyện. Những gì cộng hưởng trong trái tim của bạn? Bạn có cảm xúc gì? Điều gì đánh động bạn? Hãy lưu ý những gì bạn khám phá và dâng chúng lên trước Thiên Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your mind and give thanks to God for this day. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart all that happened today: people, places, situations, and conversations. What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and bring it before God. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

About admingdbn

Check Also

Nhà Thánh Tự | Thánh lễ Tất niên và mừng Xuân Nhâm Dần

Vào lúc 9h00 sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 01 năm 2022, Nhà Thánh Phêrô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *