Tông Đồ Cầu Nguyện, 25.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-02-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì một ngày mới. Cha thật gần gũi với những người di dân đau khổ. “Thái độ của chúng ta đối với người di dân tạo thành một tín hiệu đáng báo động, cảnh báo chúng ta về sự suy đồi đạo đức mà chúng ta phải đối mặt nếu chúng ta tiếp tục để cho văn hóa loại bỏ chiếm ưu thế.” (ĐGH Phanxicô) Những lời con nói có mang lại hòa bình không? Những cử chỉ con làm có xoa dịu căng thẳng không? Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý ĐGH. Lạy Cha chúng con…    

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to God for a new day. The Lord is near to the suffering of migrants. “The attitude towards them constitutes an alarm signal, which warns us of the moral decline that we face if we continue to give space to the throwaway culture” (Pope Francis). Do your words give peace to others? Do your gestures calm tensions? Offer your day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong bước thứ 7 Đường của Con Tim, chúng ta suy niệm về cách Chúa Giê-su dâng hiến trọn vẹn bản thân cho Chúa Cha, và cách chúng ta có thể làm để tham gia vào sự dâng hiến này. Khi chúng ta ở lại với Chúa Giê-su, chúng ta trở nên gần gũi hơn với nỗi đau của nhân loại, và tìm cách đáp trả như Ngài đã làm. Qua việc dâng mỗi ngày sống lên Chúa Cha, chúng ta bày tỏ với Ngài lòng sẵn sàng của mình. Chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa Thánh Thần đừng để mình cản trở hoạt động của Ngài. Về khía cạnh nào của đời sống, bạn sẵn sàng hơn? Bạn có dám để cho Chúa dẫn dắt đời bạn không?

WITH JESUS DURING A DAY

In the seventh step of The Way of the Heart we meditate on how Jesus perfectly surrendered himself to the Father and how we can join ourselves in that surrender. When we are with Jesus, we become closer to the suffering of the world and seek to respond as he did. We express to the Father this availability through our daily offering. We humbly plead with the Spirit that we are not an obstacle to his action. In what aspects of your life should you be more available? Do you let yourself be led by the Lord?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lắng đọng tâm trí và hít thở thật sâu sau một ngày dài. Nhìn lại hành trình ngày sống và nghĩ về những điều bạn đã trải qua. Thời điểm nào là quan trọng nhất đối với bạn, tại sao? Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn viết ra những điều khám phá được, và quyết tâm lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your mind and breathe slowly as you end your day. Walk through the day and think about everything you experienced. What moment was the most important for you and why? How did you feel? Write down what you discover and make a resolution to grow in God’s love. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.