Tông Đồ Cầu Nguyện, 25.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lên Cha lời cảm tạ trong ngày lễ thánh Gia-cô-bê tông đồ hôm nay. “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20, 26-27). Xin Cha dạy con biết phục vụ anh em mình với một lòng tín thác được bày tỏ trong từng hành động của con. Xin cho con biết liên đới với những người con gặp gỡ hôm nay, được đong đầy tình yêu và sự phục vụ. Con xin dâng ngày sống của con để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, xin cho mọi gia đình, được ơn trợ giúp và đồng hành. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to God on this day of the feast of St. James the Apostle. “Whoever wishes to be great among you shall be your servant; whoever wishes to be first among you shall be your slave” (Matthew 20:26-27). I pray to God the Father to teach me how to serve him with a faith that will manifest in my actions. May I relate to those who come across today, full of love and service. I offer my day, in union with Pope Francis, for families, so that they can be helped and accompanied. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lòng khiên tốn sản sinh từ chính hiểu biết của bản thân” (thánh Catarina ở Siena) Người khiêm tốn luôn có lòng kiên nhẫn để lắng nghe và biết chờ đợi đến lúc thích hợp để lên tiếng. Họ không thổi phồng bản thân bằng hành động hay phẩm chất. Hãy nhận ra rằng mọi ơn lành và năng lực của bạn là do Chúa ban và bạn hãy dâng những điều ấy lên Ngài. Người khiêm tốn luôn luôn tìm kiếm cơ hội để rèn luyện lòng nhân ái. Họ biết cách để cảm thấy hạnh phúc với những thứ họ đang có.
Lạy Chúa, xin dạy con biết bước đi trong sự khiêm tốn và biết noi theo gương Ngài, tìm kiếm sự vâng phục tuyệt vời nơi Chúa Cha.

WITH JESUS DURING A DAY

“Humility springs from self-knowledge” (St. Catherine of Siena). The humble person has the patience to listen and waits for the right moment to speak. They are not puffed up by their deeds and qualities. Recognize that your gifts and talents come from God and return them to him. The humble person always finds an opportunity to exercise kindness. They know how to be happy with what they possess. Lord, may I learn to walk in humility and, following his example, seek perfect obedience to the Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống trong trái tim mình, và dâng lời cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành con được nhận. Con đã đi đến nơi nào? Con cảm thấy ra sao? Con có cảm thấy Chúa hiện diện ở một vào nơi con đến? Có một nơi nào đó đặc biệt khiến con đau buồn hay mang đến những rắc rối cho con? Con dâng mọi điều con đã nhận lên Chúa, và khấn xin Người chữa lành những tổn thương trong con hôm nay. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over your day in your heart. Give thanks to God for any graces received. What places did you travel? How did you feel? Did you feel the presence of God in any of them? Do you feel that a specific place hurts you or is problematic for you? Give everything you have received to God and ask him to repair what has been damaged in you today. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.