Tông Đồ Cầu Nguyện, 26.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-02-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con tạ ơn Cha vì một ngày mới. Trái tim của con đây, xin Cha thương cho được gần bên Trái Tim Cha. Xin Cha biến đổi con nên người cộng tác trong sứ mạng của Cha. Trong Mùa Chay thánh này, xin Cha giúp con sống ăn năn hoán cải tận sâu trong tâm hồn để đời sống con trở nên nhân ái hơn và biết vâng theo lời Cha hơn. Con xin hiệp ý với mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, để cầu nguyện cho các anh chị em di dân, những người tỵ nạn được nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to the Lord for this new day. Say to God, “I offer you my heart to put it next to yours. Make me your mission partner. Help me in this time of Lent to live a deeper conversion of my life so that it is more human and docile to your voice.” Join your prayer to the entire Pope’s Worldwide Prayer Network so that the cry of migrants and refugees is welcomed and they find brothers who embrace them and help them in their needs and sufferings. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hiến tế chính mình là lối sống của bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã sống trọn đời mình như là Thánh Thể hiến dâng. Bữa tiệc ly đã tóm tắt toàn bộ đời sống hiến dâng và trao ban của Ngài cho chúng ta chỉ vì tình yêu. Con đường này không đưa Ngài đến ngõ cụt của sự chết, nhưng đưa đến sự phục sinh và hoa quả dồi dào. Thiên Chúa khao khát mỗi người chúng ta được sống hạnh phúc, vĩnh cửu đời đời. Đó là lý do tại sao Ngài muốn dẫn chúng ta vào “vũ điệu tình yêu” này, cho dù Ngài có phải trải qua thập giá. Bạn sống hiến tế mỗi ngày của bạn như thế nào? Bạn có phàn nàn về những khó khăn trong cuộc sống không? Hãy làm mới lại việc dâng ngày của bạn.

WITH JESUS DURING A DAY

Surrendering life is living in a eucharistic way. Jesus lived his entire life as a eucharistic offering. His last meal summarized his entire life offered and delivered for love of us. This path did not lead him to a dead end, but to the resurrection and life in abundance. God desires this life of eternal happiness for each one of us! That is why he wants to lead us into this “dance of love,” even if he has to go through the cross. How do you live your daily surrender? Do you complain about your difficulties? Renew your daily offering.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống bằng con tim mình, và dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn ân sủng con được lãnh nhận. Con đã đi đến những nơi nào, và cảm thấy ra sao? Con có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở những nơi đó không? Con có cảm thấy một nơi nào đó mang lại tổn thương cho con, hay gây ra một vấn đề nào đó không? Con xin dâng lên Chúa mọi điều con đã lãnh nhận, và xin Ngài chữa lành những thương tổn trong tâm hồn con hôm nay. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over your day in your heart. Give thanks to God for any graces received. What places did you travel? How did you feel? Did you feel the presence of God in any of them? Do you feel that a specific place hurts you or is problematic for you? Give everything you have received to God and ask him to repair what has been damaged in you today. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.