Tông đồ Cầu nguyện, 26.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-04-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa, sự Phục Sinh của Chúa Giê-su vượt quá trí hiểu của loài người, hơn hết, điều ấy vượt xa những gì chúng con có thể tưởng tượng. Từ sự Phục Sinh ấy, niềm hy vọng của chúng con được tròn đầy, giống như những môn đệ đầu tiên, chúng con khó lòng mà tin được. Con xin dâng ngày sống của con lên Chúa, xin cho ngày sống của con được mở ra với cuộc sống mà Chúa ban tặng qua sự Phục Sinh của Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, the Resurrection of Jesus exceeds our human intelligence, or rather it broadens it beyond what we can imagine. Our hope is fulfilled there, and we can hardly believe, like the first disciples. I offer you my day, Lord, and may my life be opened to the life you give in your Resurrection. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Sự Phục Sinh và vinh quang của Chúa Ki-tô là nguồn hy vọng sâu xa của chúng ta. Sự Phục Sinh của Chúa không phải là một sự kiện xảy ra trong quá khứ; đó là nguồn mạch sự sống được lan truyền cho thế giới hôm nay – một nơi tưởng chừng như mọi thứ đã chết mà nay đã trổ sinh hạt giống phục sinh ở khắp mọi nơi. Sức mạnh ấy không gì sánh bằng.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING A DAY

“The risen and glorious Christ is the deep source of our hope. His resurrection is not a fact of the past; it has a life force that has penetrated the world. Where everything seems to be dead, everywhere, the seeds of the resurrection reappear. It is an unequaled force.” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những giây phút cuối ngày, con nghỉ ngơi và nghĩ đến Chúa. Tập trung vào từng hơi thở, con nhìn lại ngày sống theo tiến trình của sự trải nghiệm của con trong suốt một ngày. Con dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều con có, thực phẩm để ăn, quần áo để mặc, và mọi nhu yếu phẩm cần thiết. Trong số đó, có thứ gì không những không giúp ích cho con, mà còn khiến con xao lãng khỏi Chúa không? Xin Chúa tha thứ cho con, và xin cho con biết chia sẻ những gì con có với những người kém may mắn hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break as you end your day. Focus on your breath. Relive the day by following with the imagination the things you experienced. Give thanks to God for all that you have, your clothes, food, and any other necessary items. Are there things that do not help you or that distract you? Ask God for forgiveness and resolve to share what you have with those less fortunate. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.