Tông Đồ Cầu Nguyện, 26.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-07-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày hôm nay, con cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến đức tin liên đới chúng ta như thế nào trong một gia đình tình yêu: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hôm nay con cầu nguyện cho tất cả ông bà của mọi đứa trẻ, người trẻ và người lớn. Xin cho con sống trong ân sủng của sự thấu hiểu để biết quan tâm đến những người lớn tuổi, biết cách chăm sóc những người yếu đuối nhất. Con xin dâng ngày sống cho Gia đình Thiêng liêng, xin ban ơn lành của sự đồng hành yêu thương đến những người già yếu và mỏng manh nhất trong các gia đình, cũng như giữ trong tâm lời cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day, I am happy to remember how our faith involves us in a family of love: Father, Son and Holy Spirit. Today I pray for grandparents of all children, young people and adults. May I live the grace of knowing how to care for the elderly, knowing how to look after the most vulnerable. I offer my day to the Divine Family, asking for the gift of loving accompaniment with the oldest and most fragile within families, bearing in mind the Holy Father’s intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con hỏi Chúa Giê-su, rằng bằng một cách đặc biệt nào đó, con có thể tìm kiếm điều lành trong mọi việc con làm hay không. Khi nhìn vào tha nhân, xin cho con tìm thấy trong họ những cơ hội để con có thể thực hiện những điều tốt đẹp, như thể chính họ là hình ảnh của Chúa Giê-su vậy.

Xin cho những suy tư của con nên một với thánh ý của Chúa.

Xin cho con biết sử dụng trí khôn ngoan của mình để đưa ra những quyết định cùng thái độ đúng đắn nhất.

Xin cho những lời con thốt ra ẩn chứa sự dịu dàng, khôn ngoan và tích cực.

Xin cho đôi tai con biết chú ý để chọn lọc những điều thực sự quan trọng.
Xin cho trái tim con biết rộng mở để chào đón bất kì ai đang cần đến..

WITH JESUS DURING A DAY

I ask Jesus, in a special way, that I may seek to do good in all my actions. May I look at others and find in them the opportunity to do something good, as if they were Jesus himself. May my thoughts be aligned with Jesus’ way of thinking. May I use my intelligence to make the best decisions and attitudes. May my words possess docility, prudence and optimism. May my ears be attentive to filter what is really important. May my heart be open to welcome whoever needs it.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con thư giãn một chút khi ngày sắp kết thúc. Con lắng đọng từng hơi thở, nhìn lại ngày sống qua việc tưởng tượng những điều con đã trải qua. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì mọi điều con được lãnh nhận, quần áo, thực phẩm, và những nhu yếu phẩm khác. Có những thứ nào không giúp ích mà làm con phân tâm? Con cầu xin Chúa tha thứ, con quyết tâm chia sẻ những thứ con có với những người kém may mắn hơn. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break as you end your day. Focus on your breath. Relive the day by following with the imagination the things you experienced. Give thanks to God for all that you have, your clothes, food, and any other necessary items. Are there things that do not help you or that distract you? Ask God for forgiveness and resolve to share what you have with those less fortunate. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.