Tông đồ Cầu nguyện, 28.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-05-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Thiên Chúa. “Mỗi giáo phận phải được coi là một phần không thể thiếu trong công việc được thực hiện nhằm chuẩn bị cho Giáo Hội canh tân các hoạt động tông đồ trong thế giới ngày nay.” (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các phó tế. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin your day in the presence of God. “The diaconal ministry must be seen as an integral part of the work done by the Council in order to prepare the Church for a renewed apostolate in today’s world” (Pope Francis). Offer your prayer this morning for the intention of the month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy nghỉ ngơi một chút để gặp gỡ Thiên Chúa vào lúc giữa ngày này. ĐGH nói rằng “mọi thứ phải được bỏ qua một bên” vì “sự hiện diện và lời của Chúa vượt trên tất cả mọi sự. Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên.”, và “khi chúng ta thực sự nghe thấy lời Ngài, mây mờ sẽ tan biến, hoài nghi phải nhường chỗ cho sự thật, bình thản sẽ đến thay sợ hãi, và những xáo trộn trong cuộc sống sẽ ổn thỏa thôi.”  Cuộc gặp gỡ của bạn với Chúa sẽ mang lại bình an cho trái tim. Bạn đã thử chưa?

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break to encounter the Lord in the middle of the day. Pope Francis tells us: “everything must be left aside”, because “his presence and his word are above everything else…The Lord always surprises us” and “when we really hear it, the clouds dissipate, the doubts give way to the truth, our fears to serenity, and the different situations of life find their rightful place.” An encounter with the Lord brings peace to the heart. Try it!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Ngay khoảnh khắc này đây con đang cảm thấy như thế nào? Xin Chúa chỉ cho con những chi tiết nhỏ nhặt trong ngày. Khoảnh khắc nào có ý nghĩa đối với con? Con dừng lại một chút để dâng lời cảm tạ và suy ngẫm về những điều đó. Con sẽ bắt đầu ngày mai bằng việc nhwos đến tình yêu mà con được nhận, để con có thể trao cho người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao