Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.6.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-06-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, sáng Chúa Nhật hôm nay, con dâng lời tạ ơn Cha vì những món quà cuộc sống Cha ban tặng. “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39) Đã rất nhiều lần con lên kế hoạch cho cuộc đời con, và nghĩ rằng mọi thứ sẽ theo như con hoạch định mà quên đi rằng mọi thứ nằm trong quan phòng của Cha. Vì vậy xin Cha ơn để con luôn tin tưởng và tín thác vào Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH đã trao phó, xin cầu cho những ai đang đau khổ có thể tìm thấy con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

This Sunday morning, I give you thanks, Lord, for the life you have given me. “Whoever tries to preserve his own life, will lose it. And whoever loses his life because of me, will find it ”(Matthew 10:39). There are so many times that I make plans for my life, thinking that everything will be my way and forgetting that I depend entirely on you. That is why I ask for the grace to trust you, Lord. I offer you this day for the Holy Father’s intention of prayer, entrusted this month to his Worldwide Prayer Network that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa ơi, con có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong toàn bộ con người con không? Con có thể cảm nhận tình yêu của Chúa trong con, và con có thể lắng nghe Chúa trong sự thinh lặng nơi con tim mình không? Chúa ơi, mọi điều tốt đẹp nơi con đều là ân sủng Chúa. Nếu có điều gì nơi con khiến Chúa chưa hài lòng, xin hãy giúp con thay đổi.

WITH JESUS DURING A DAY

May I become aware of the Lord’s presence in my whole being. May your love abide within me and may I listen to you in the silence of my heart. What is good about me, Lord, is your grace! Whatever you find that you don’t like, help me change it.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi yên tĩnh và hít thở thật sâu, để cho con tim mình lắng đọng. Hôm nay có sự việc nào khiến con hạnh phúc? Con có cảm nhận mình được yêu, được quý mến hay tôn trọng không? Con nghĩ về những điều đó trong ít phút. Con dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều trong ngày sống của con. Con chuẩn bị tâm thế cho ngày mai để mang theo tình yêu của Chúa trong trái tim và trao nó cho tha nhân. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…  

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.