Home / Mến yêu hằng ngày / Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.7.2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-07-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa đang đến, con lại có thể gặp Cha trong những điều nhỏ bé. Hôm nay, Chúa Giê su giải thích câu chuyện dụ ngôn, kể rằng: Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian, hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời (Mt 13,37-38). Xin Cha cho con một trái tim luôn sẵn sàng đón nhận những gì Ngài muốn gieo trong đời con. Ước gì con có thể gieo mọi nơi những hạt giống là niềm vui của Tin Mừng. Cùng với mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng các gia đình cho Cha ngày hôm nay. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for another day, for the opportunity to recognize him in the small things. Today, Jesus explains a parable saying: “He who sows good seed is the Son of Man, the field is the world, the good seed the children of the kingdom” (Matthew 13:37-38). I ask the Lord to create in me a heart available to receive what he wants to sow in my life. May I scatter in the world the seeds of the joy of the Gospel. I join the Pope’s Worldwide Prayer Network and offer this day for all families. Glory Be…

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nếu con có nhiều, hãy cho đi nhiều. Nếu con có ít thì cho ít. Nhưng hãy luôn cho đi bằng cả trái tim và niềm vui của con” (thánh Gioan Vianney). Khi hạt giống tình yêu của Chúa Kitô được gieo vào lòng con, con sẽ chẳng bao giờ thất bại khi giúp đỡ tha nhân và làm chứng cho sự tốt lành của Chúa trong con. Tuy hôm nay con không có nhiều để cho người khác, con không có thời gian để lắng nghe, con không có tiền, không có thức ăn cho những người đang đói, nhưng con có thể cầu nguyện, giúp đỡ và kêu gọi sự giúp đỡ từ người khác, con có thể vượt qua các rào cản và giúp đỡ những người đang cần đến.

WITH JESUS DURING A DAY

“If you have a lot, give a lot. If you have little, give little. But always give with your heart and with joy” (St. John Vianney). When the seed of Christ’s love is fertilized in my heart, I will never fail to open my hands to help and witness the goodness of the Lord that dwells in me. It may be that today I don’t have much to offer to others, maybe I don’t have time to listen, money to offer, food to satisfy someone’s hunger, but my prayers, my willingness to help and even asking others to help can transcend barriers and make it possible to reach out to those in need.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi yên tĩnh và hít thở thật sâu, để trái tim được lắng đọng. Những điều gì làm con hạnh phúc hôm nay? Con có cảm nhận được sự yêu thương, quý mến hay tôn trọng? Con nghĩ về những điều đó trong vài phút. Tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp hôm nay. Con chuẩn bị tinh thần cho ngày mai để đem tình yêu Chúa trong lòng trao cho người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.9.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 22-09-2020 (Lc 8,19-21) Mẹ và anh em Đức Giê-su …