Tông đồ Cầu nguyện, 29.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-01-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con vui mừng và dâng lời cảm tạ vì ngày mới Cha ban cho con để con có cơ hội được bước đi theo Cha. Xin cho con biết dành thời gian trong ngày để tâm sự với Cha và lắng nghe Cha. Con dâng lên Cha ngày sống của con để cầu cho các Ki-tô hữu, những người anh em theo các tôn giáo khác, và mọi người thiện tâm biết kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới. Lạy Cha chúng con…  

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the day with joy and give thanks to God for the opportunity to follow him. Take time today to talk with the Lord and listen to his voice. Offer your day that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Giữa ngày sống, chúng ta hãy học để biết nghỉ ngơi trong sự dịu dàng nơi vòng tay Chúa Cha. Ta hãy tiếp tục, hãy dâng hiến trọn bản thân, nhưng hãy phó thác nơi Chúa, Người sẽ biến những nỗ lực của chúng ta sinh hoa trái khi Ngài thấy nỗ lực đó tốt đẹp” (Giáo Hoàng Phan-xi-co). Lặng lẽ làm việc, trong niềm tin tưởng Chúa sẽ quan phòng bạn và biến những nỗ lực của bạn sinh hoa trái.

WITH JESUS DURING A DAY

“Let us learn to rest in the tenderness of the Father’s arms in the midst of our day. Let’s move on, let’s give it our all, but let it be God who makes our efforts fruitful as he sees fit ”(Pope Francis). Work quietly, in the confidence that God takes care of you and makes your efforts fruitful.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bạn khép lại một ngày sống trong những giây phút bình an. Lúc này bạn đang cảm thấy thế nào? Hãy ngẫm lại bạn đã bắt đầu ngày sống làm sao? Cảm xúc của bạn có thay đổi trong suốt ngày sống, và điều gì khiến nó thay đổi? Trong tim bạn đang ẩn chứa điều gì? Hãy ghi lại những điều bạn đã khám phá ra. Hãy cảm tạ Chúa vì một ngày sống và biết thú lỗi về những điều mà bạn không mong muốn. Hướng đến một ngày mai, hãy quyết tâm để sống tốt hơn. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be at peace as you end your day. How do you feel now? Become aware of how you started the day. Did your feelings change throughout the day? What caused the change? What is in your heart? Take note of what you discover. Thank God the day and apologize for what you would have liked to be different. As you look forward to tomorrow, make a resolution to do better. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.