Tông đồ Cầu nguyện, 29.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-02-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với tâm tình biết ơn. Hôm nay, Cha tiếp tục mời gọi con cộng tác vào sứ mạng lòng thương xót của Cha, không phải do công trạng của con, nhưng là do tình yêu của Cha. Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho những người di dân, tỵ nạn tìm được niềm hy vọng, tình yêu và sự quan tâm của tha nhân dành cho các nhu cầu của họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin the day with a grateful spirit. The Lord calls you another day to collaborate in his mission of compassion, not for your own merits but for his love. Offer your day for those who must migrate and take refuge in search of hope so that they may be received with love and considered in their needs. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bạn dành ít thời gian để nhìn lại cách bạn sống ba thời khắc cầu nguyện hằng ngày trong tháng này. Nhìn vào trái tim bạn lúc này, trong sự tĩnh lặng và hỏi, bạn có trung thành với những thời khắc cầu nguyện trong ngày không? Bạn có dừng lại ít phút để chào Chúa không? Bạn cần canh tân lại cam kết cầu nguyện với ba thời khắc trong ngày, cùng với hàng ngàn anh chị em mình trong Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.   

WITH JESUS DURING A DAY

Take some time to look at how you lived the three moments of prayer during this month. Look within your heart in a moment of silence. Are you faithful to the moment of prayer during the day? Do you pause to greet the Lord? Renew your commitment to pray during the three moments of the day by joining thousands of brothers and sisters in the Pope’s Worldwide Prayer Network.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bạn để lòng mình bình an khi ngày gần kết thúc và làm phút hồi tâm. Lúc này, bạn cảm nhận thế nào? Nhớ lại cách mà bạn bắt đầu ngày sống, cảm xúc của bạn thay đổi thế nào hôm nay? Điều gì gây ra sự thay đổi đó ? Điều gì còn đọng lại trong tim bạn lúc này ? Ghi chú lại những điều khám phá ra được. Bạn hãy tạ ơn Chúa vì ngày sống và xin lỗi về những điều bạn không mong muốn xảy ra. Ngày mai, bạn quyết tâm để sống tốt hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be at peace as you end your day. How do you feel now? Become aware of how you started the day. Did your feelings change throughout the day? What caused the change? What is in your heart? Take note of what you discover. Thank God the day and apologize for what you would have liked to be different. As you look forward to tomorrow, make a resolution to do better. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.