Tông Đồ Cầu Nguyện, 29.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Mỗi ngày trôi qua giống như một hành trình, hành trình cả về thể chất lẫn tinh thần, đưa ta qua những bối cảnh khác nhau. “Khi thầy trò tiếp tục lên đường, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mát-ta đón Người vào nhà” (Lc 10,38). Lạy Chúa, hôm nay xin Ngài cho con một quả tim của người hành hương, nhờ đó con để mình được chào đón, được đồng hành, và giống như chị Matta, được nhận lãnh hồng ân đón tiếp Chúa đến thăm qua những người xung quanh con. Ngày sống hôm nay của con xin được dâng lên Chúa để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này, để các gia đình được đồng hành và dẫn dắt theo cách mà Tin Mừng nói với chúng con hôm nay.Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

Each day can be compared to a journey, a physical and spiritual journey that takes us through different landscapes. “As they continued their journey Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him” (Luke 10:38). I ask Jesus today to give me a pilgrim’s heart, capable of allowing myself to be welcomed and accompanied, as well as the grace of hosting, like Martha, the Christ who comes to meet me in others. I offer my day for the Pope’s intention for this month, so that families are accompanied and welcomed in the way that the Gospel speaks to us today. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu đã nói rằng những gì chúng ta làm cho người thân cận thì chính là chúng ta đang làm cho Ngài. Bởi thế, con phải nhớ rằng chỉ cần con giữ gìn mối tương quan tình bạn với Ngài, con có thể lan tỏa tình cảm đó đến với bạn bè của con. Nếu con trung thành với Chúa Giêsu, con chắc chắn sẽ trung thành với người khác. Nếu con tử tế với Chúa Giêsu, sự tử tế của con cũng sẽ mở ra cho những người xung quanh. Nếu con tin tưởng nơi Chúa và xứng đáng với sự tin cậy của Ngài, con cũng sẽ tin tưởng và có được lòng tin từ mọi người. Mối tương quan của con với Chúa Kitô sẽ củng cố, làm cho mối quan hệ của con với những người khác càng thêm bền chặt.

WITH JESUS DURING A DAY

When Jesus says that everything we do to him we are doing to our neighbor, I must remember that just as I maintain my friendship with him, I can extend it to my friends. If I am faithful to Jesus, I will certainly be faithful to others. If I am kind to Jesus, my kindness extends to my neighbor. If I trust Jesus and am worthy of his trust, I also do this with my neighbor. My relationship with Christ strengthens my relationships with others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành vài phút để hồi tưởng lại những gì con đã trải qua hôm nay. Nhắm mắt lại một lúc và hít thở thật sâu. Trái tim con được lấp đầy bằng những khoảnh khắc nào của niềm vui và bình an? Con đã giúp đỡ ai hôm nay? Con ở lại một mình với Chúa. Nói với Ngài về những lắng lo trong con, và dâng hết thảy lên Ngài. Kính Mừng Maria…

xin ghi lại những quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao