Bài viết mới
Home / Tông đồ cầu nguyện / Tông Đồ Cầu Nguyện, 29.8.2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-08-2020

 WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day by giving thanks to God for the lives of my friends who challenge me, who are sincere with me, and who do not leave me in mediocrity. I ask the Lord for the grace of not hiding behind my justifications but to endeavor to recognize the many talents that God has given me, being grateful and putting them into service. I offer my day in union with the Pope’s intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thánh Gioan Baotixita đã gieo tình yêu, sự thật và điều tốt lành. Ngài chưa bao giờ đề cao bản thân vì là một nhà tiên tri được Thiên Chúa lựa chọn và được nhiều người dõi theo. Khi thấy nhiều người với hàng ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội, con đã nghĩ: họ đang theo dõi ai? Họ đang truyền bá điều gì? Và đâu là người mà họ thực sự dõi theo? Xin cho con có được dáng vẻ của thánh Gioan trên mạng xã hội, trong con người thực và cả mạng lưới ảo, ai đó đang tìm kiếm để tài năng Chúa ban được nảy nở trong việc phục vụ điều tốt lành, thúc đẩy hòa bình, hòa thuận, tình yêu và đoàn kết.

WITH JESUS DURING A DAY

St. John the Baptist sowed love, truth, and goodness. He never magnified himself for being a prophet chosen by God and having so many followers. At a time when we see so many people with thousands of followers on social media, I think: who are they following? What are they propagating? Who do I really follow? May I have the posture of John in my social, in-person and virtual networks, someone who seeks to multiply the talents bestowed by God in the service of good, promoting peace, harmony, love and solidarity

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành đôi phút để hồi tâm nhìn lại những biến cố con đã trải qua hôm nay. Nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Những khoảnh khắc nào khiến tim con ngập tràn niềm vui và bình an? Con đã giúp đỡ những ai? Con ở lại với Chúa thêm vài phút, kể cho Ngài nghe về những lo lắng của con và dâng hết cho Ngài. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.10.2020

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng …