Tông đồ Cầu nguyện, 30.1.2020

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-01-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khi khởi đầu ngày mới này, con dâng lời tạ ơn Cha. Tài năng là để phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Ánh sáng bạn đang có sẽ tỏa lan soi sáng những người khác vì nó được Chúa soi sáng. Bạn có nỗ lực để phát triển tài năng của mình không? Bạn có phát triển những khả năng không? Xin dâng lên Cha một ngày sống để cầu theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con…  

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to God as you begin a new day. Talents are to be placed at the service of the Lord and our neighbor. The light you carry is so that it enlightens others because in it the Lord shines. Do you foster the growth of your talents? Do you develop your abilities? Offer your day for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lúc giữa ngày, bạn hãy nhìn lại xem điều gì đã làm lay động con tim bạn? Mục đích của cuộc đời bạn là gì? Điều gì mang lại cho bạn bình an lâu dài? Hãy dành những thời giờ còn lại trong ngày để bước theo Chúa và lắng nghe tiếng Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

What moves your heart in the middle of the day? What is the purpose of your life? What things give you lasting peace? Spend the rest of the day following after God and his beautiful voice.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, bạn hãy dâng Chúa lời tạ ơn vì một ơn lành đặc biệt bạn nhận được trong ngày. Hãy nhớ lại những biến cố quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Những biến cố ấy đã khơi lên trong bạn cảm xúc nào? Các cuộc trò chuyện của bạn ra sao? Bạn có sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những người đang cần đến bạn không? Có ai đó đang chờ đợi lời xin lỗi từ bạn chăng? Bạn hãy tiếp tục tâm tình cùng Chúa thêm chút nữa và xin Ngài giúp bạn trong ngày sống tiếp theo. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Vào lúc cuối ngày, bạn hãy dâng Chúa lời tạ ơn vì một ơn lành đặc biệt bạn nhận được trong ngày. Hãy nhớ lại những biến cố quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Những biến cố ấy đã khơi lên trong bạn cảm xúc nào? Các cuộc trò chuyện của bạn ra sao? Bạn có sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những người đang cần đến bạn không? Có ai đó đang chờ đợi lời xin lỗi từ bạn chăng? Bạn hãy tiếp tục tâm tình cùng Chúa thêm chút nữa và xin Ngài giúp bạn trong ngày sống tiếp theo. Kính mừng…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.