Tông Đồ Cầu Nguyện, 30.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-05-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khi ngày vừa ló rạng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta cùng cộng tác với Ngài trong công cuộc bác ái của nhân loại. “Lạy Chúa con đây, hãy để đời sống của con thành nhân chứng cho những điều Chúa tác động trên con. Biến con thành tôi tớ trung thành trong những điều nhỏ bé và nhờ đó khi người khác nhìn vào con họ cũng thấy Chúa. Xin cho ánh sáng của Ngài chiếu rọi trên mọi người thông qua những yếu đuối của con.” Chúa đã tác động những gì trong trái tim ngay lúc này? Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

As a new day begins, Jesus Christ calls you today to collaborate in his mission of compassion for the world. “Lord here I am, make my life a testimony of what you do in me. Make me faithful in my smallness so that when they see me they see you. May your light shine to others through my weaknesses.” What does the Lord work in your heart at this time? Offer your day for the intention of this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đấng Bảo Trợ của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng nói với ta.” Đối với tôi, lời cầu nguyện là nguồn thúc đẩy từ trái tim, là một cái nhìn đơn sơ hướng về Thiên đàng, là một tiếng khóc cho lòng biết ơn và tình yêu.” (Thánh Têrêsa thành Lisieux) Xin cho lời cầu nguyện của bạn là một tiếng hét vui mừng của sự cảm tạ và tình yêu đến Chúa Cha vì những ơn lành bạn đã nhận được. Bạn hãy làm mới lại sự sẵn sàng cho sứ mệnh của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

The Patroness of the Pope’s Worldwide Prayer Network tells us, “For me, prayer is an impulse from the heart, a simple glance cast towards the heavens, a cry of gratitude and love” (St. Therese of Lisieux). May your prayer be a joyful shout of thanks and love to the Father for the graces received. Renew your availability to the mission of Christ.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tìm một nơi thanh vắng, hít thở thật sâu và khẽ nhắm mắt lại. Nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày sống. Con có cảm nhận được lời mời gọi làm điều gì trong hôm nay không? Có một hình mẫu nào đó mà con được mời gọi biến đổi thành không? Con nghĩ đến những điều con có thể làm trong ngày mai, để mang con đến gần hơn với lời mời gọi đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.