Tông Đồ Cầu Nguyện, 30.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-07-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bắt đầu ngày mới, con vui sướng có thêm ngày nữa để nuôi dưỡng sự tốt lành Chúa đặt trong con. “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” (Mt 13,52). Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan. Khôn ngoan của việc khám phá ra kho tàng được trao cho con trong mọi lúc. Xin dâng mọi việc con làm hôm nay, hiệp thông với ĐGH trong ý chỉ cầu nguyện của tháng này, cho các gia đình được đồng hành trong yêu thương, tôn trọng và hướng dẫn. Sáng Danh Đức Chúa Cha….

WITH JESUS IN THE MORNING

As this new day begins, the joy of having another day to grow in kindness is born in me. ” Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old” (Matthew 13:52). I ask God to help me able to put this wisdom into practice. Wisdom of discovering the treasure that is given to me at every moment. I offer the works of this day in union with Pope Francis, for his intention for this month, that families may be accompanied with love, respect and guidance. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mỗi người đều có kinh nghiệm rất riêng về tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ Maria. Trong những lần xuất hiện của Mẹ, Mẹ cho thấy sự dịu dàng và quan tâm dành cho chúng ta. Đức Mẹ hành động kỳ diệu thông qua ân sủng được ban tặng bởi chính Thiên Chúa, như trong lớp áo choàng tilma của Đức Mẹ Guadalupe, nơi tràn đầy ý nghĩa và chứa đựng một phép lạ huy hoàng. Ước gì con có thể học biết cách nhìn ra các dấu hiệu của Mẹ Maria và học hỏi từ Mẹ cách tin tưởng vào mầu nhiệm của Thiên Chúa và tin vào sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời con.

WITH JESUS DURING A DAY

Each has his own experience of the maternal love of the Virgin Mary. In her apparitions, the Virgin Mary shows her tenderness and concern for us. She works wonders through grace bestowed on her by God himself, as in the mantle of Our Lady of Guadalupe, which is rich in meanings and a splendid miracle. May I know how to accept the signs of Mary and learn from her how to trust in the mystery of God and in his work in my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Ngay giây phút này con cảm thấy thế nào? Con cầu nguyện cùng Chúa Giê-su, xin chỉ cho con thấy những chi tiết nho nhỏ xảy ra trong ngày. Những khoảnh khắc nào có ý nghĩa đối với con? Con dừng lại đôi phút để dâng lời cảm tạ, và suy nghĩ về những điều ấy. Ngày mai, con bắt đầu ngày mới bằng việc nhớ lại những yêu thương mà con đã nhận được, để từ đó con có thể trao ban cho người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.