Tông Đồ Cầu Nguyện, 30.9.2020


☘☘☘
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 30-09-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️

Trong ngày mừng lễ thánh Giê-rô-mi-nô hôm nay, con nhớ lại và cảm tạ Chúa trong khoảnh khắc Tin Mừng chiếu rọi cuộc đời con. Xin Chúa giúp con không từ bỏ làm những việc tốt lành khi con mới bắt đầu, không sợ hãi trước những khó khăn. Thay vào đó, con luôn nhìn về Chúa trong sứ vụ của con và dâng lên Ngài mọi sự. Con dâng ngày sống hôm nay để hiệp ý cầu nguyện cùng ĐGH, xin cho nguồn tài nguyên của trái đất được chia sẻ công bằng. Sáng Danh…

 

WITH JESUS IN THE MORNING☀️

On this feast day of St. Jerome, I remember and thank the Lord for the moments when the Bible brought light to my life. I ask God to help me not to leave good works after I start them, and not to be frightened by difficulties. Instead, I must always look to God in my tasks and offer them to him. I offer my day, in union with Pope Francis, for his intention for this month, the fair sharing of the goods of the earth. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

?CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY?

Tình yêu không đong đếm biết cách để tách rời giữa tội lỗi và tội nhân. Ngài dùng lòng thương xót và cảm thông với những kẻ khổ đau khi không biết cách yêu thương. Ngài không đánh mất đi sự bình tâm bởi vì ở nơi Ngài không có chỗ cho sự tức giận hay xét đoán. Ngài vẫn mời gọi, lắng nghe, và học cách nói những điều đúng đắn trong những phương thức phù hợp, mà không có ý gây tổn thương. Ngài biết làm sao để sửa chữa nhưng không ngược đãi.

Con có thể học cách yêu thương mà không đong đếm nếu biết cầu xin Chúa Giêsu dạy con cảm nhận, suy nghĩ và hành động theo gương Ngài.

?WITH JESUS DURING A DAY?

Love without measure knows how to separate sin from the sinner. He knows how to use mercy and sympathize with those who suffer for not knowing how to love. He does not lose his temper because there is no room for outbursts of anger or judgment. He welcomes, listens, learns to speak the right word in the right way, with no intention of hurting. He knows how to correct without mistreating. It is possible that I can learn to love without measure if I ask Jesus to teach me how to feel, think and act like him.

— ∞  +  ∞ —

?CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI?

Con nhắm mắt và hít thở thật sâu. Con cảm thấy thế nào trong khoảnh khắc này? Xin Chúa Giê-su chỉ cho con thấy những điều nhỏ bé trong ngày sống. Những khoảnh khắc nào thực sự ý nghĩa với con? Con dừng lại trong chốc lát để cảm ta và suy nghĩ về những điều bé nhỏ ấy. Con bắt đầu ngày mai bằng cách nhớ đến những yêu thương mà con nhận được, nhờ đó con có thể lan tỏa tình yêu ấy đến mọi người. Kính mừng…

?WITH JESUS IN THE NIGHT?

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.