Tông đồ Cầu nguyện, 31.12.2019

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31-12

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

  Ngày hôm nay là một ngày mới, nhưng cũng là ngày cuối của một năm. Con xin dâng lên Cha lời tri ân cảm tạ vì muôn ơn lành Cha đã thương ban cho con. Con xin đoan hứa sẽ tiếp tục hành trình cầu nguyện và cộng tác đời mình cách tích cực hơn vào Mạng Lưới Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng, cho những thách đố mà nhân loại đang phải đối mặt, và cho sứ mạng của Giáo Hội. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today begins a new day and ends another year. Give thanks to God for all the blessings you have received. Commit yourself to continue praying and mobilizing your life in the Pope’s Worldwide Prayer Network, for the challenges of humanity and the mission of the Church. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mạng Lưới Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng là một cộng đồng muốn kết nối mọi người với Thánh Tâm Chúa Giêsu, để nhờ đó, qua sự hiệp nhất với Ngài, chúng ta có thể đối diện với những thử thách mà Giáo Hội mời gọi trong tinh thần của Chúa Giêsu Ki-tô. Trong giây phút thinh lặng cầu nguyện này, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì một năm cũ đã trôi qua. Xin Ngài thương ban ơn cho con, để con có thể sống liên kết mật thiết hơn với Thánh Tâm Chúa trong năm mới.

WITH JESUS DURING A DAY

The Pope’s World Prayer Network is the community that wants to connect people with the Heart of Jesus, so that, in union with him, they can make their own the challenges that the Church gives us in the same spirit of Jesus. In this moment of prayer, give thanks to God for this past year, and ask for the grace to live, in the new year, closer to the Heart of Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con tìm đến một nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại và hồi tâm về ngày qua. Bây giờ con đang cảm thấy điều gì? Xin tạ ơn Chúa vì món quà sự sống Ngài đã thương ban. Con nhìn nhận lại những điều làm con vui thích và cả những người con gặp gỡ hôm nay. Cuộc gặp gỡ nào làm con thấy mạnh sức hơn? Công việc nào mang niềm vui cho con? Con khám phá ra những điều thúc đẩy con sống Tin Mừng và giúp con duy trì động lực ấy. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.