Tông Đồ Cầu Nguyện, 31.7 Lễ Kính Thánh I-nha-xi-ô

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31-07-2020

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay, con dâng lời tạ ơn Cha về cuộc đời thánh Inhaxiô Loyola, đấng sáng lập dòng Tên. Sứ mạng của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu đã được trao phó cho dòng. Con xin dâng lời tạ ơn Cha về cuộc đời và mẫu gương của thánh nhân. Nhờ được thánh Inhaxiô thôi thúc, con nguyện xin Chúa ban ơn để con tin tưởng vào Chúa Giê-su, bỏ mặc những định kiến, để con khát khao một cuộc gặp gỡ chân thành và đầy khiêm nhường với Ngài, một cuộc gặp gỡ dẫn con đến yêu thương và phục vụ trong mọi sự. Con dâng ngày sống hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu: cho những gia đình ngày nay, để họ được đồng hành với tình yêu, sự tôn trọng và hướng dẫn. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this feast day of St. Ignatius of Loyola, founder of the Society of Jesus, which has been entrusted with the mission of the Pope’s Worldwide Prayer Network, I want to give thanks to God for his life and example. Inspired by St. Ignatius, I ask God for the grace to believe in Jesus. To desire, without prejudice, a true and humble encounter with him, an encounter that leads me to love and serve in everything. I offer this day for the intention that Pope Francis entrusts this month to his Worldwide Prayer Network: for families of today, so that they may be accompanied with love, respect and guidance. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Có những người cảm thấy không thoải mái với những người nghèo khó, hay dễ sống xa cách và phán xét khi đối mặt với nghèo đói, hơn là chạm vào những vết thương và giúp đỡ.

Tôi có thái độ nào khi đối mặt với nghèo đói? Tôi ở đâu? Tôi có nằm trong số những người nghèo, ở bên lề hay ở vị trí của một người có thể làm điều gì đó cụ thể để thay đổi thực tế không?

Xin cho con có thể học được lòng trắc ẩn thực sự đối với anh chị em mình và có thể giúp đỡ họ cách cụ thể.

WITH JESUS DURING A DAY

“The friendship of the poor makes us friends with the eternal King. The love of this poverty makes us kings here on earth; kings, however, not of the earth, but of Heaven” (St. Ignatius of Loyola). There are those who do not feel comfortable among the poor, as it is simpler to stay aloof and adopt a critical stance in the face of poverty than to touch the wounds and reach out. What attitude do I adopt in the face of poverty? Where am I? Am I among the poor, on the sidelines or in the position of someone who does something concrete to change reality? May I learn to have true compassion for my brothers and sisters and be able to help them concretely.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Từ sâu thẳm con tim, con nhìn lại ngày sống hôm nay. Con tạ ơn Chúa vì những khoảnh khắc mang đến bình an và vui vẻ cho con. Con ngẫm nghĩ và thưởng nếm những cảm xúc ấy thêm một lần nữa. Xin Chúa chỉ cho con những thử thách con đã đối mặt hôm nay. Con đã đáp lại thế nào? Con có hành động với sự tự do, tình yêu, hy vọng và sự tự tin không? Con có băn khoăn điều gì không? Từ những trải nghiệm hôm nay con đã học được nhiều điều, và nguyện xin Chúa ban thêm hồng ân để ngày mai con có thể hành động với sự tự do nội tâm thay vì nô lệ cho tội lỗi. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.