Tông Đồ Cầu Nguyện, 4.11.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha vì ngày mới bắt đầu. “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26). Lạy Cha, điều khó khăn nào trong cuộc sống này làm con bỏ cuộc? Không phải là khối lượng tài sản con sở hữu lớn hay nhỏ, mà chính là số tài sản đó chi phối con nhiều bao nhiêu. Công nghệ đôi khi gây nghiện và làm cho các mối tương quan của chúng con thêm hời hợt. Xin cho con biết sử dụng công nghệ một cách có ý nghĩa. Xin Cha ban Chúa Thánh Thần xuống để giúp con biết nhận ra những gì mình phải từ bỏ, để trở nên người môn đệ trung thành trong sứ mạng của Chúa Ki-tô. Hôm nay, con xin cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này và chia sẻ với mọi người xung quanh. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for a new day. “He who does not renounce all his possessions cannot be my disciple” (Luke 14:25-33). What is difficult to give up in your life? It is not about large or small assets you own, but how much they own you. Technology often creates a certain addiction and can fill our relationships with superficiality. Use technology in an orderly fashion. Ask the Holy Spirit to help you recognize what you must release to be a faithful disciple of Christ’s mission. Give to others today in accordance with the Pope’s intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con xin mang một tâm tình biết ơn Chúa để sống ngày hôm nay. “Nguy cơ con người bị ‘công nghệ hóa’ ngày càng rõ ràng hơn, thay vì là công nghệ được nhân bản hóa, thì những máy móc được gọi là ‘trí tuệ’ ấy lại được vội vàng xem như có khả năng gần như là con người.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, con có sử dụng công nghệ để tăng thêm mối liên kết với mọi người không? Xin cho con đừng để công nghệ làm mất đi bản chất con người mình. Xin cho con luôn biết coi trọng bản tính của con người.

WITH JESUS DURING A DAY

Start the day with a grateful heart. “The risk of man being ‘technologized’, instead of humanized technique, is already real: so-called ‘intelligent machines’ are hastily attributed capacities that are properly human” (Pope Francis). Do you use technology to enrich your connections with others? Don’t let technology dehumanize you. We must prioritize valuing human beings in the end. Relaunch your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thật sâu và trấn tĩnh lại bản thân mình. Lạy Chúa, con dành ra đôi phút để ở lại cùng Chúa. Con có luôn giữ một trái tim bình yên không? Con có biết quan tâm đến mọi người xung quanh không? Con có muốn cầu xin đến Chúa tha thứ cho con điều gì không? Lạy Chúa, giờ đây trong bình an, xin Chúa dùng tình yêu của Chúa mà ôm lấy con. Con xin viết ra những mục đích sống cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath and compose yourself. Take some time to be alone with Jesus. Have you prioritized keeping peace in your heart? Have you taken care of your neighbors? Do you want to ask God for forgiveness for anything? Be at peace right now and ask God to embrace you in his love. Write down your purpose for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.