Tông Đồ Cầu Nguyện, 4.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-05-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới hôm nay, con đã sẵn sàng dâng lên Cha cuộc sống của con, và theo Cha đến bất cứ nơi đâu Ngài mời gọi. Sống Bí tích Thánh Thể là trao ban cuộc sống để phục vụ tha nhân như Chúa Giê-su đã làm. Con xin dâng lời cầu nguyện cho các phó tế, qua đời sống trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, có thể trở nên dấu chỉ tiếp thêm sức mạnh cho toàn Giáo Hội. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day ready to give your life for the Kingdom, following wherever the Lord invites you. To live eucharistically is to give your life in the service of others as Jesus did. Pray for deacons, that faithful in their service to the Word and the poor, they may be an invigorating symbol for the entire Church. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Để vui thích cầu nguyện, việc ở một mình là rất quan trọng, “ngắt kết nối” với thế giới chung quanh, và không dính bén với mọi thứ, mọi người trong khoảnh khắc ấy. Chính trong “sa mạc”, chỉ có thinh lặng và trống vắng, nơi ấy chỉ mình ta với Chúa. Ở nơi đó, Ngài tìm thấy ta một mình để chạm đến trái tim ta.

Hãy dành ra vài phút trong ngày để ở lại một mình với Chúa, để Ngài đến gần bạn và yêu thương bạn. Thiên Chúa đang chờ đợi bạn đó!

WITH JESUS DURING A DAY

To enjoy prayer it is important to be alone, “disconnected” from the world and take a distance from things and people for a while. It is in the “desert,” that silent and lonely moment, where we are only with him. There he finds us alone to touch our heart. Find some time of the day to be alone with the Lord and give him permission to hold you close and love you. The Lord waits for you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn trong giây phút cuối ngày. Con thấy biết ơn vì những biến cố con đã trải qua từ buổi sớm mai. Con đã gặp phải những rắc rối nào? Trong những biến cố đó, con nhận ra được những cung bậc cảm xúc con có. Con đã gieo hy vọng hay gặt lấy những nản lòng? Đó chính là những động lực thúc đẩy con xây dựng một nền hòa bình cho mọi người. Con sẽ làm gì để đóng góp cho công cuộc này vào ngày mai? Con ghi lại những cảm xúc ngày hôm nay và mong đợi ngày mai tới con sống tốt hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my heart at the end of this day. I am thankful for what I have experienced since the morning. What situations were a problem for me today? I become aware of the mood I had during those situations. Did I sow hope or did I get discouraged? It is up to me to build a hopeful world for others. How can I contribute tomorrow to building up hope? I take note of what I feel and look forward to tomorrow. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.