Tông Đồ Cầu Nguyện, 4.8.2020

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới lại đến. Hôm nay, chúng con mừng lễ thánh Gioan Vianney, một vị linh mục tuyệt vời trong lịch sử Giáo Hội. Xin cho các linh mục biết noi gương thánh Gioan Vianney, cũng như xin Ngài có thể soi sáng và truyền cảm hứng cho tất cả chủng sinh. Chúa Giê-su mời gọi chúng con đến với Ngài bằng lòng khiêm tốn, can đảm, tự tin mà không hề nao núng. Đây là điều mà con luôn ao ước và là cách con đặt ra mục tiêu sống của ngày hôm nay. Con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình của họ luôn được bình an.Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for this new day. Today we celebrate the life of St. John Vianney, a great confessor in the history of the Church. I pray that all priests can see him as an example, and that he also enlighten and inspire all seminarians. Jesus asks us to approach him and life without fear, but with humble courage and confidence. This is what I desire and how I set out to live my day. I offer this day for the Pope’s intention for this month, for all those who work and live from the sea, among them sailors, fishermen and their families. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thiên Chúa là tình yêu. Bản chất của con cũng là tình yêu khi được tạo dựng giống Ngài và mang hình ảnh của Ngài. Lạy Chúa, xin cho con hiểu thấu sự thật này và không bao giờ để cho những cạm bẫy, thử thách lấy đi lòng xác tín ấy trong tim con. Nếu như có giây phút nào con bước đi sai hướng, xin cho con biết nhanh chóng quay trở lại với Chúa, vì điều quan trọng nhất chính là được hiệp nhất với Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

God is love and being created in his image and likeness, my essence is love. May I deeply understand this truth and never let the trials or pitfalls of the world take that certainty from my heart. If, by any chance, I deviate from the right path, let me be quick to return to God, for the essential thing is to be united with him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xin dành đôi phút ở riêng cùng Chúa. Con hít một hơi thật sâu và nhìn vào bản thân mình. Ngày hôm nay con vẫn giữ niềm vui và bình an trong trái tim mình không? Con có cư xử độ lượng với mọi người xung quanh không? Con cần phải xin lỗi Chúa vì điều gì không? Lạy Chúa, giờ phút này đây, con xin ở lại trong bình an của Chúa, xin Chúa hãy dùng tình yêu mà ôm lấy con. Khi kết thúc ngày hôm nay, con xin ghi lại những quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.