Tông Đồ Cầu Nguyện, 5.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày mới với lời cảm tạ dâng lên Cha. Xin Chúa Giê-su thương xót con! Lạy Cha, xin Cha đoái nhìn đến những khuyết điểm của con và thắp sáng trên con đường phía trước. Xin Cha đừng để con thất vọng bởi những thử thách, nhưng biết hăng say trong mỗi cuộc gặp gỡ, đặc biệt là khi con cảm nghiệm Bí Tích Thánh Thể. Con xin dâng Cha ngày mới, hiệp cùng với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là cầu cho những người đang sống và làm việc trên môi trường biển. Sáng danh Đức Chúa Cha

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day by giving thanks to God. Today I ask Jesus for mercy! I ask you, Lord, to look at my weaknesses. I ask you to light my way forward. May God not leave us dejected by trials but enthusiastic about each meeting, in particular the encounter I experience in the Eucharist. I offer my day for the Holy Father’s intention for this month, for people who work and live from the sea. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Liệu rằng con có tìm kiếm để hàng ngày tham dự vào lòng thương xót Chúa, nhìn nhận tội lỗi và cầu xin tha thứ? Hay con khép mình khỏi những sai lầm và xa rời tình yêu của Chúa? Dũng khí cho con nhận ra những thiếu sót của mình, nguyện xin Chúa tha thứ và để sự trọn lành của Ngài chạm đến trái tim và biến đổi con. Mẫu gương Chúa Giê-su dạy con biết hành động với lòng trắc ẩn và lòng thương xót với người thân cận, và cũng biết tha thứ cho những ai làm tổn thương con.

WITH JESUS DURING A DAY

Do I seek to participate daily in God’s mercy, acknowledging my sins and asking for forgiveness? Or do I close myself off from my faults and distance myself from God’s love? The courage to recognize my own faults and ask the Lord for forgiveness allows his goodness to reach my heart and transform me. Following the example of Christ himself, who teaches me to act with compassion and mercy towards my neighbor, I also become able to forgive those who hurt me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành ra ít phút cuối ngày để xin Chúa chỉ cho con thấy vẻ đẹp của ngày hôm nay, những nơi con đã đi qua, những người con đã gặp gỡ, những điều tốt đẹp con đã làm và đã nhận được, và mọi điều nhỏ bé khác của ngày sống này. Con muốn cảm ơn về điều gì? Con tận hưởng khoảnh khắc này cùng Chúa, và chuẩn bị sống trong tình Ngài vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.