Home / Tông đồ cầu nguyện / Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.11.2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.11.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận ngày mới và dâng mình lên cho Cha. “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16, 1-8). Đoạn Tin Mừng này đang nói gì với con? Trong tháng này, con cố gắng học hỏi cách sử dụng công nghệ vào việc tốt lành. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ánh quang để soi sáng các quyết định của con, và giúp con dùng công nghệ để vinh danh Cha, cùng sự tốt lành của người anh em con hơn. Xin thắp sáng cuộc sống của những người thân cận con. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace the new day and give yourself to the Lord. “The children of this world are more cunning with their people than the children of light” (Luke 16:1-8). What is this Gospel saying to you? This month, try to learn how to use technology for good. Ask the Holy Spirit for light to illuminate your decisions and to help you make technology for the greater glory of God and the good of your neighbor. Light up the lives of those who are close to you. Offer this day for the Pope’s intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi vào buổi chiều để suy ngẫm xem con đã sống như thế nào. Vào buổi kí kết thỏa thuận về trí tuệ nhân tạo, người ta nói rằng “Trí tuệ nhân tạo là một công nghệ đầy triển vọng và đáng kinh ngạc, nó có thể giúp con người xây dựng thế giới thông minh, lành mạnh và phồn vinh hơn, nhưng chỉ khi nó được hình thành dựa vào lợi ích và giá trị của con người.” Con đã đối xử với tha nhân như thế nào trong những khoảng cách ảo của con? Con đã giúp đỡ tha nhân và bản thân để phát triển, trở nên người tốt hơn được bao nhiêu? Nguyện xin cho con tiếp tục soi dẫn tha nhân bằng chính ánh mắt, nụ cười và lời nói của con.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break this afternoon to examine how you are living. At the signing of the agreement on artificial intelligence it was said that “artificial intelligence is an incredibly promising technology that can help us make the world smarter, healthier and more prosperous, but only if it is shaped from the ground up by human interests and values.” How do you treat others in your virtual spaces? How much do you help others and yourself to grow and be a better person? Continue to illuminate others with your eyes, your smile, and your words.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành ra đôi phút để xin Chúa cho con được thấy những vẻ đẹp của ngày sống hôm nay, những nơi mà con đã đi qua, những người mà con đã gặp. Con dâng lời tạ ơn vì những nhiệm vụ mà con đã hoàn thành, những điều tốt lành mà con có thể thực hiện và nhận lãnh, những mùi hương và màu sắc mà con có thể nhìn thấy và cảm nhận, những điều tự nhiên và những chi tiết trong ngày mà con đã ghi nhận. Con còn cảm tạ Chúa vì những điều gì? Con vui thỏa khoảnh khắc này với Chúa và dọn mình để sống ngày mai trong tình yêu của Ngài. Kinh mừng Maria,…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a moment to ask the Lord to show you the beauty in the day you have lived, the places you have traveled, and the people you have met. Give thanks for the tasks you have accomplished, the good you have been able to do and receive, the aromas and colors you have been able to see and smell, and the nature and every detail of the day you have noticed. What else would you like to thank God for? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in God’s love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Tài liệu hội Mân Côi tháng 10 năm 2020

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 10/2020 **************  HMC 10.2020.A4 (pdf)       Thứ bốn thì …