Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-05-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón ngày mới với mục tiêu sẽ làm cho mọi lời con nói ra trở nên nguồn mạch của bình an, sự hòa giải và tình yêu thương. Con sẽ trao ban cho các thành viên trong gia đình và bạn bè sự phục vụ tuyệt vời hơn, khi con chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình, thốt ra những lời khôn ngoan, và trở nên nhân chứng lòng thương xót trong những lời mà con nói ra. Con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day with the purpose of making your words a source of peace, reconciliation and love. You provide a great service to your family and friends when you take care of your words, speaking wisely, and being a testimony of mercy in your speech. Offer the day for the prayer intention of this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào thời khắc này trong ngày, hãy nhìn vào trái tim mình. Hôm nay bạn có Chúa trong tim không? Bạn có biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa trong mọi hành động của mình không? Hãy nhớ rằng cầu nguyện chính là yêu thương. Cả ngày hôm nay của bạn có thể trở thành một lời cầu nguyện dễ thương dành tặng Thiên Chúa. Thánh Teresa Avila nói với chúng ta rằng: “Trong cầu nguyện, điều quan trọng không phải là nghĩ nhiều, nhưng là yêu nhiều” Tình yêu định nghĩa mọi thứ, biến đổi mọi thứ.

Trong suốt nửa ngày còn lại hôm nay, chúng ta hãy đặt tình yêu vào mọi việc làm, và cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.Trong suốt nửa ngày còn lại hôm nay, chúng ta hãy đặt tình yêu vào mọi việc làm, và cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.

WITH JESUS DURING A DAY

At this time of day, go within your heart. Have you had the Lord in your heart today? Have you shown the love of the Lord with your actions? Remember that to pray is to love. Your entire day can be a pleasant prayer to the Lord. “Prayer does not consist in thinking a lot, but in loving a lot,” St. Teresa of Avila tells us. Love defines everything, transforms everything. During this second half of the day put love in everything you undertake and offer it for the intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại một chút vào những giây phút cuối ngày. Con tạ ơn vì những khoảnh khắc, nơi chốn, con người của ngày hôm nay. Hôm nay, những cuộc gặp của con với người thân cận như thế nào? Con có nhớ ai đã làm con rối ren hay phiền hà gì không? Con có thù hằn hay không thể tha thứ cho ai đó không? Giờ đây con nhìn lại trái tim mình, và để mọi thứ gây hại qua đi. Con ghi lại những gì con khám phá được, và dâng lên Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause at the end of the day. I am grateful for the people, the places, and the moments of today. How were the encounters with my neighbor? Do I remember one that caused me unrest or annoyance? Do I feel a grudge or an inability to forgive? I look inside my heart and set it free from what is harmful. I take note of what I discover and give it to God. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.