Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-08-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Vào ngày lễ Chúa Hiển Dung, con cảm tạ Cha về món quà của chân lý để thức tỉnh và thúc đẩy con trở nên một nhà truyền giáo của yêu thương. Xin Cha ban ân sủng để con tìm kiếm tha nhân trong suốt ngày sống này. Xin biến đổi con qua cuộc tìm kiếm ấy, và điều này không khiến con nên lạnh lùng và tĩnh lặng, nhưng biết dựa vào khả năng của bản thân mình. Con xin dâng Cha ngày mới cùng những việc làm, hiệp cùng với ý chỉ của ĐGH trong tháng này, là cầu cho những người đang sống và làm việc trên môi trường biển. Sáng danh Đức Chúa Cha,…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day of the Transfiguration of the Lord, I thank God for the gift of light that awakens me and encourages me to be a missionary of love. I ask the Lord to give me the grace to seek out others during this day. May that search transfigure me, that it will not let me remain cold and static, in self-reliance. I offer you this day and my actions for all those who are connected to the sea and for their families, according to the intention of Pope Francis for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Sự mặc khải ngày càng mạnh mẽ của Chúa Giê-su không phải là điểm kết thúc nơi chính điều ấy, nhưng thuyết phục chúng ta ‘xuống núi’, được khôi phục bằng sức mạnh thiêng liêng của Chúa Thánh Thần, để quyết định những bước tiến mới trong sự biến đổi và nên chứng nhân trung thành của lòng nhân hậu, như quy luật hằng ngày” (ĐGH Phanxicô). Biến đổi chính mình là để bản thân được biến đổi trong Chúa, biết rộng mở tâm hồn để sử dụng những món quà vì lợi ích của tha nhân. Điều đó mang ý nghĩa là đặt những khả năng của bản thân để phục vụ tha nhân trong yêu thương, dũng khí và khôn ngoan. Xin cho con biết để Chúa Thánh Thần dẫn dắt, đổi mới và củng cố bản thân trên các cuộc hành trình và biến đổi trái tim con mỗi ngày. 

WITH JESUS DURING A DAY

“Jesus’ increasingly vivid revelation is not an end in itself, but induces us to ‘descend from the mountain,’ restored by the power of the divine Spirit, to decide new steps of conversion and to constantly witness to charity, as the law of daily life” (Pope Francis). To transform myself is to let myself be transformed by the Lord, to open myself to use my gifts for the benefit of others. This means putting my skills at the service of humanity with love, courage and wisdom. I need to allow the Holy Spirit to renew me and strengthen me on the journey, converting my heart on a daily basis.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi thanh vắng, hít thở sâu và khẽ nhắm mắt lại. Con nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày. Con cảm nhận rằng mình được mời gọi thực hiện điều gì trong hôm nay? Người nào cho con cảm nhận rằng con đang được mời gọi? Con sẽ suy nghĩ đến những điều con có thể thực hiện trong ngày mai để tiến gần hơn với lời mời gọi ấy. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.