Tông đồ Cầu nguyện, 7.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-02-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin mở rộng trái tim mình với Cha và với tha nhân khi bắt đầu ngày sống mới. Con dâng lên Cha ngày thế giới cầu nguyện theo ý ĐGH, và nhớ rằng cầu nguyện cho tha nhân là việc làm của tình yêu. “Qua những công việc bác ái, chúng ta thể hiện đức tin của mình. Và việc bác ái cao cả nhất chính là thực thi bác ái với người mà họ không có khả năng đáp đền.” (ĐGH Phan-xi-cô) Xin cho con nhớ rằng, cầu nguyện là sức mạnh đẩy lùi bạo lực. Lạy Cha chúng con…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to the Lord and your neighbor as you start this new day. Offer your day for the World Day of Prayer for Pope’s Intentions, remember that praying for others is a work of love. “Through charitable works we show our faith. And the greatest charity is that which is exercised with those who cannot give thanks in return” (Pope Francis). Remember, prayer is the force that conquers violence. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tạm dừng lại ngày sống chốc lát và nhìn vào trái tim mình. Hãy làm mới lại việc dâng hiến cho Chúa Cha, trong Chúa Giê-su Ki-tô, và nhờ Chúa Thánh Thần, để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này: xin cho tiếng kêu cứu của những anh chị em di dân, nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và quan tâm giúp đỡ.

Con sẽ thể hiện những cử chỉ đơn sơ của tình yêu dành cho tha nhân, bằng việc cầu nguyện và hoạt động cho những thách đố trong tháng này.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause your day to calibrate your heart. Renew your offering to God the Father, in Jesus Christ through his Holy Spirit, for the prayer intention of this month: We pray that the cries of our migrant brothers and sisters, victims of criminal trafficking, may be heard and considered. Make a simple gesture of love to your neighbor by praying and working for the challenge of this month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành ra ít phút cuối ngày để xin Chúa chỉ cho con thấy vẻ đẹp của ngày hôm nay, những nơi con đã đi qua, những người con đã gặp gỡ, những điều tốt đẹp con đã làm và đã nhận được, và mọi điều nhỏ bé khác của ngày sống này. Con muốn cảm ơn về điều gì? Con tận hưởng khoảnh khắc này cùng Chúa, và chuẩn bị sống trong tình Ngài vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.