Home / Tông đồ cầu nguyện / Tông đồ Cầu nguyện, 7.4.2020

Tông đồ Cầu nguyện, 7.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-04-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về Chúa Giê-su, Ngài buồn rầu sau bữa Tiệc Ly cùng các môn đệ. “Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13,21) Những lời này gợi lên trong con điều gì? Lạy Cha, xin liên kết trái tim con với Thánh Tâm Chúa Giê-su, để con cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi và bị phản bội mà Chúa Giê-su đã phải chịu. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, và dâng những lời cầu xin của con cho những ai đang nghiện ngập. Con gọi tên những người con biết và cầu nguyện cho họ bằng những lời cầu nguyện tự phát. Lạy Cha chúng con…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Today the Gospel makes us contemplate Jesus who is troubled after his last meal with his disciples, “Amen, amen I say unto you, one of you will deliver me up.” (John 13:21) What do these words provoke in me? I ask the Father to unite my heart with the Heart of Jesus to feel his feelings of abandonment and betrayal. I offer him my day, and I take in my prayers the people who suffer from addictions. I name those I know and intercede for them in a very personal way. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Sứ mạng mà Chúa Giê-su trao phó cho chúng ta là sứ mạng của lòng thương xót, một cảm giác yêu thương trắc ẩn dẫn đến các hành động cụ thể. Ngày hôm nay, điều gì làm trái tim con rung động trong các cuộc gặp mặt, những hoàn cảnh con trải qua và những thông tin con thu nhận được? Ai là người mà con muốn giới thiệu Chúa với họ? Xin hiệp nhất trái tim con với trái tim Chúa Giê-su, và làm con trở nên người tông đồ nhiệt thành cho sứ mạng của Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

The mission that Jesus entrusts to us is a mission of compassion which is a feeling of tenderness that results in concrete actions. On this day, what moved and touched my heart in the meetings made, the situations experienced, the information heard? Who would I like to present to the Lord? May he unite my heart with his Heart and make me an apostle available for his mission.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tìm một nơi yên tĩnh, hít thở thật sâu và khẽ nhắm mắt lại. Con nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày. Con cảm thấy mình được mời gọi làm điều gì? Con thấy mình được mời gọi trở thành ai? Con nghĩ về những việc con sẽ làm vào ngày mai, để mang con đến gần hơn với lời mời gọi đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.10.2020

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.