Tông Đồ Cầu Nguyện, 7.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-05-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày sống hôm nay với thái độ sống phục vụ. Đời sống thánh thể là 24 giờ sống trong ngày với sự nhận biết rằng con được mời gọi trở nên tấm bánh bẻ ra, trở nên “Thánh Thể” cho mọi người. Con xin cầu nguyện cho các phó tế, qua đời sống trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, có thể trở nên dấu chỉ tiếp thêm sức mạnh cho toàn Giáo Hội. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the new day with an attitude of service. Eucharistic life means living 24 hours a day in the understanding that we are invited to be broken bread, a “eucharist” for others. Pray that deacons, faithful in their service to the Word and the poor, may be an invigorating symbol for the entire Church. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cầu nguyện giúp con tim chúng ta duy trì nhịp đập tình yêu, mở ra với Thiên Chúa và mọi người. Không một ai tìm thấy Thiên Chúa qua lời cầu nguyện mà còn thờ ơ dửng dưng, bởi khi chúng ta gặp gỡ Ngài, là nguồn mạch sự sống đích thực, chúng ta được thúc đẩy tiến về phía anh chị em mình. ĐGH Phanxicô nói rằng: “Nếu không có lời cầu nguyện, các con sẽ luôn đóng cửa trái tim mình.” Hãy nhìn vào trái tim chúng ta và tự hỏi, sáng hôm nay mình đã sống như thế nào? Chúng ta có cảm thấy bị giam giữ trong sự lo lắng, khó chịu và tức giận không? Chúng ta hãy dành thời gian để cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Prayer helps our heart remain in love, open to the Lord and to others. No one who has found the Lord in prayer is indifferent, because when we encounter him, the source of Life, we are pushed towards an encounter with our neighbor. Pope Francis tells us “if there is no prayer you will always close the door.” Look at your heart, how have you lived this morning? Do you feel locked in your worries, discomforts and anger? Take some time to pray and encounter the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào cuối ngày sống hôm nay, con tạ ơn Chúa. Con bình tâm nhớ lại tất cả những ân sủng con đã nhận được trong ngày. Ai là người mang gương mặt của Thiên Chúa đến với con? Có những lúc nào Thiên Chúa đến với con qua những lời nói và việc làm của người bên cạnh con? Con khép lại ngày sống bằng lời ngợi ca khen Thiên Chúa vì mọi việc Ngài làm trên cuộc đời con. Lạy Chúa, ngày mai con sẽ làm gì để kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa? Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for the end of this day. I calmly remember the graces I received today. Who was the face of God to me today? When did God come to me through the words and actions of my neighbor? I close this day by praising the Lord for acting in my life. What do I propose tomorrow to be more united with God? Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.