Tông Đồ Cầu Nguyện, 7.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha nhân lành và cảm tạ đón nhận những ân sủng mà Ngài mong ước ban cho con. Xin Cha ban ơn lành để con sống hiệp nhất cùng Chúa Giê-su. Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng ngày cùng với tâm tình cầu nguyện và hành động, xin cho những người đang sống và làm việc trong môi trường biển, trong đó có các thuỷ thủ, ngư dân và gia đình của họ luôn được bình an. Sáng danh Đức Chúa Cha….

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day in the presence of the good Father, gratefully welcoming the graces that he wishes to offer me. I ask you for the grace to give my life in union with that of Jesus. Today, on this World Day of Prayer for the Pope’s Intentions, I offer my day, my prayers and actions, for all the people who work and live from the sea, including sailors, fishermen and their families, as asked by Pope Francis this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hôm nay, xin Trái Tim Chúa Giê-su đặt vào góc nhỏ trong trái tim con, để con biết cách yêu thương và phục vụ những người thân cận nhiều hơn nữa, Xin giúp con tìm cách sống nên thánh trong những điều nhỏ bé, ngay cả trong một cử chỉ đơn sơ khi ngỏ lời an ủi, nhường chỗ cho người khác ngồi hay chia sẻ bữa ăn hằng ngày của mình. Xin cho con không bỏ lỡ cơ hội nào để thực hiện những điều Chúa Giê-su sẽ làm khi Ngài ở trong vị trí của con và nhờ đó con có thể làm vui lòng trái tim Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Today, I ask the Heart of Jesus to put his Heart in the place of my heart, so that I know how to love and serve my neighbor more. May I seek to live holiness in small things, even if it is a simple attitude of giving a word of comfort, of offering my place so that someone can sit down, or sharing my daily bread. May I not miss the opportunity to do what Jesus would do in my place and thereby please his Heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một góc nhỏ bình an trong tâm hồn và ngẫm lại ngày sống hôm nay. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu con đã trao ban và được lãnh nhận. Con có hy vọng và sống một tâm thế tốt lành không? Con đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào? Con dâng lời tạ ơn Chúa vì những ân ban trong cuộc đời con. Con dành đôi chút thời gian để nuôi dưỡng tâm trạng tích cực cho ngày sống mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find peace in your heart and think about how you lived today. Give thanks to God for the love given and received. Were you hopeful and in a good mood? What feelings did you experience? Give thanks to God for the many blessings in your life. Take a moment to cultivate a positive mood that will carry on into tomorrow. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.