Tông đồ Cầu nguyện, 8.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-02-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón ngày bằng việc mở rộng tâm hồn cho Thần Khí Cha hướng dẫn. Xin dâng cuộc sống của con cho sứ mạng của Chúa Ki-tô, và xin cho lời mời gọi của Ngài vang vọng trong tim con: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút (Mc 6,31). “Cầu nguyện là một thử thách và cũng là một cuộc phiêu lưu.  Phiêu lưu thật ! Để giúp ta hiểu biết về Chúa hơn và nhiều hơn, đến gần Ngài hơn và lớn lên mạnh mẽ trong tình hiệp nhất với Ngài.” (ĐGH Phan-xi-cô) Hôm nay, con dành thời gian ngồi lại với Chúa Giê-su, và dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin your day by opening yourself to the action of the Holy Spirit, offering your life for the mission of Christ. Let this call of Jesus resonate in your heart: “Come away by yourselves to a lonely place, and rest a while” (Mark 6:31). “Prayer is a challenge and an adventure. And what an adventure! Let us get to know him better and better, let draw closer to him and grow into an ever stronger union” (Pope Francis). Take time to be alone with Jesus today and offer it especially for the prayer intention of this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bước thứ năm của Đường Con Tim mời gọi chúng ta đi sâu hơn vào mối tương quan với Chúa Giê-su. Hãy nghỉ ngơi đôi chút để suy gẫm về điều này: Chúa Giê-su Ki-tô gọi chúng ta là bạn hữu, và mời chúng ta đi vào mối tương quan tình yêu mật thiết, cá vị với Ngài. Tình bạn với Chúa cho chúng ta biết nhìn thế giới này bằng đôi mắt của Ngài, cùng đau khổ với Ngài, cùng hân hoan với niềm vui của Ngài, và đại diện cho anh chị em mình, để cùng Ngài dâng mọi việc làm cho Chúa Cha. Bạn đã sống tình bạn hữu với Chúa Giê-su như thế nào?

WITH JESUS DURING A DAY

In the fifth step of the Way of the Heart we are invited to enter deeply into friendship with Jesus. Take a break to meditate on this theme: Jesus Christ calls us his friends and invites us to an alliance of personal, intimate and affective love with him. Friendship with him leads us to look at the world with his eyes, to suffer with his sufferings, rejoice with his joys, and to offer our work with him on behalf of our brothers and sisters. How do you live out your friendship with Jesus?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Thiên Chúa mời gọi con nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời con. Con xin dừng lại đôi chút để nhìn lại tuần qua và ngẫm nghĩ về những trải nghiệm giá trị nhất. Trải nghiệm nào hiện về trong con và cảm xúc lúc này là gì? Con rút ra được bài học nào từ những trải nghiệm đó? Nói chuyện với Chúa về những điều con đã nghiệm được, và xin Ngài nâng đỡ để con bắt đầu một tuần mới tốt lành hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The Lord invites you to discover his presence in your life. Take a few moments to review your week and collect the most significant experiences. What memories come to you? What feelings do you have? Write down the most significant memories. What can you learn from them? Speak with God about what you have experienced and ask for his help to start a new week. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.