Tông đồ Cầu nguyện, Mến Yêu Hằng Ngày, 14.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-02-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lúc đầu ngày, con dâng lên Cha lời cảm tạ qua lời cầu nguyện xin Cha mở lòng, mở tai con. “Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cải hoán chính mình để được giải thoát khỏi chủ nghĩa độc quyền, lối sống thờ ơ và văn hoá loại bỏ.” (ĐGH Phanxicô) Có điều gì trong đời sống của con cần được biến đổi chăng? Xin mở tai, mở lòng con trước những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Con cũng xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho những người di dân. Lạy Cha…   

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to God for a new day by asking the Lord to open your heart and ears. “The Lord calls us to a conversion, to free ourselves from exclusivism, indifference and the throwaway culture” (Pope Francis). What parts of your life need conversion? Open your ears and your heart to the needs of your neighbor. Offer your day for the cry of migrants. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong bước thứ sáu của “Đường Của Con Tim”, chúng ta ngẫm suy về kinh nghiệm được Chúa Giêsu ở lại trong chính mỗi người. Để cảm nghiệm được điều đó, bạn phải vâng theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn chứ không tự sống theo ý riêng mình. Chúng ta có thể tin tưởng nơi Chúa vì Người luôn trung tín. Trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là trở nên vâng theo Chúa Thánh Thần, để trong những hoàn cảnh khác nhau, Ngài hướng dẫn ta phân định cách sống trung thành với Tin Mừng. Ngày nay, những người di dân là một dấu chỉ mà Thần Khí Chúa mời gọi chúng ta giang tay chào đón và quan tâm săn sóc cho họ. Bạn có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi này không?

WITH JESUS DURING A DAY

In the sixth step of The Way of the Heart we meditate on the experience of Christ dwelling within us. To experience this you have to be docile to the Holy Spirit without seeking to direct your own life. We can trust God because the Lord is always faithful. To be a disciple of Jesus Christ is to be carried away by the Spirit to constantly discern, in different contexts, how to be faithful to the Gospel. Migrants today are a sign that the Spirit of the Lord leads us to attend to and welcome. Are you able to accept this challenge?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Với một con tim tĩnh lặng và sâu lắng, con nhìn lại ngày qua. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì những khoảnh khắc đã mang lại niềm vui và sự bình an cho con. Con ngẫm nghĩ về những cảm xúc ấy và thưởng nếm lại một lần nữa. Giờ đây, xin Chúa giúp con nhận ra những thử thách con gặp trong ngày sống hôm nay. Con có hành động một cách tự do, có cảm nhận được tình yêu, hy vọng và sự tin tưởng hay không? Con đã lo lắng bồn chồn không yên chăng? Con tìm ra bài học từ những gì con trải nghiệm hôm nay, cùng xin Chúa ban ơn để ngày mai con hành động với một nội tâm tự do chứ không phải như một nô lệ của tội lỗi. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Mến Yêu Hằng Ngày, 14.2.2020

Thứ 6, CN V TN, Mc 7,31-37

Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Suy Niệm

“Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra.” (Mc 7, 34-35)

 Có lần nào bạn nghe thấy Chúa Giêsu nói điều ấy với mình chưa? “Ép-pha-tha! Hãy mở ra!” Hay có lần nào bạn thấy Chúa nói với bạn như một mệnh lệnh như vậy hay chưa?

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn trao gửi một thông điệp sâu sắc và cụ thể : Hãy mở ra.

Chúa Giêsu đến giúp con người sống sung mãn cương vị làm người của mình, mà khả năng tương quan qua lời nói thật quan trọng. Lời nói, tương quan là một trong những biểu lộ sống động nhất của sự sống con người. Khi con ngời không “nói” được, không diễn được nỗi lòng của mình, hoặc không có khả năng lắng nghe người khác, thì họ có vấn đề và sự sống nơi họ không thực sự sung mãn.

Chúa Giê-su nói: Epphata – hãy mở ra, và đây cũng là khao khát của nhiều người để chống lại căn bệnh câm điếc thể xác và cả thiêng liêng. Có khi trong cộng đoàn, gia đình, xóm làng, trong nhóm, người ta không nói chuyện với nhau được; không có khả năng nghe nhau. Có không ít người với lòng ích kỷ, đã đóng lòng, đóng cửa, đóng mắt, đóng tai, đóng tay trước anh chị em mình. Căn bệnh ‘đóng lòng’ này khiến người ta sống bên cạnh nhau mà không hề để ý tới nhau, không nghe nhau và không quan tâm, cảm thông cho nhau.

Hãy mở ra. Lời nói ấy thật mạnh mẽ, là một yêu cầu phải hành động. Lời nói ấy không đặt trước người nghe bất cứ chọn lựa nào khác, nhưng chỉ có một, thật rõ ràng và dứt khoát. “Hãy mở ra” không phải là một câu hỏi, cũng không là một lời mời, nhưng là một mệnh lệnh. Và đây là điều quan trọng.

Lời nói trên thể hiện Chúa Giêsu đã quyết định để hành động. Ngài không do dự chút nào trong lựa chọn của mình. Ngài đã quyết định và Ngài nói ra ý định ấy. Điều đó thể hiện Chúa Giêsu không phải là người thiếu quyết đoán khi nói. Người cũng không e dè hay hờ hững nhưng rõ ràng và mạnh mẽ.

Hiểu được như thế, chúng ta sẽ thấy vui mừng trước mệnh lệnh của Chúa, vì ta hiểu được Người sẵn sàng và sẵn lòng sử dụng uy quyền toàn năng của Ngài vì chúng ta. Ngài có tất cả sức mạnh và nếu Ngài muốn, Ngài không sợ sử dụng uy quyền đó. Quan trọng nhất là Ngài muốn sử dụng quyền năng để mang đến điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời chúng ta.

Khi chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không chỉ toàn năng mà còn giàu tình yêu thương và lòng nhân ái cùng hiện diện trong chúng ta, chúng ta nên thở phào nhẹ nhõm và tín thác trọn vẹn vào Chúa.

Ngày hôm nay, hãy nghe lại Lời Ngài nói: “Hãy mở ra”. Hãy để uy lực thánh của Ngài làm chủ trên cuộc sống chúng ta. Nếu bạn đang đóng lòng, hãy mở ra.

Lạy Chúa, con tin tưởng Ngài và con biết Ngài có thể làm được mọi sự. Xin cho con biết mở lòng ra với anh chị em con. Biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ với anh chị em con để cùng nhau chúng con sống hạnh phúc. Xin cho Lời của Ngài – Hãy mở ra – chữa lành và giải phóng chúng con.

 —-

NhómBạnĐườngLinhThao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/fifth-week-in-ordinary-time/

The Authority of God

Friday of the Fifth Week in Ordinary Time

“Ephphatha!” (that is, “Be opened!”)  And immediately the man’s ears were opened.  Mark 7:34-35

How often do you hear Jesus say this to you?  “Ephphatha! Be opened!”  Or how often do you hear Him speak to you with such authority?

Did Jesus say this only because this man was physically deaf and He wanted to physically cure him?  Or is there a deeper significance?  By healing this man unable to hear physical sounds, Jesus was revealing something to us about what He wants to do for us.  Jesus is giving us a clear and deeper message in this healing.  Certainly there are many messages we can take from this passage.  Let’s look at one.

The message is in Jesus’ command: “Be opened!”  These are powerful words commanding action.  They are not optional words.  They are clear and definitive.  “Be opened” is not a question, not an invitation, it is a command.  This is significant!

These two little words reveal the fact that Jesus has made up His mind to act.  They reveal that He is not hesitant in the least in this choice.  He has made up His mind and has spoken His will.  And this action, on His part, is what makes a difference.  These two little words reveal that God is not indecisive when He speaks.  He is not shy or uncertain.  He is absolute and clear.

This understanding should give us great comfort.  Comfort in the sense that Jesus is ready and willing to exercise His all-powerful authority.  He does have all-power and He is not afraid to exercise this authority when He wants to.  Most importantly, He wants to exercise His authority when it will bring about the greatest good in our lives.

It should give us great comfort in the sense that we can trust that this all-powerful God all-powerful and in control.  If He is even in control of the natural world (physical hearing), then He is most certainly in control of the spiritual world, too.  He is able to do all things good.

When we find that we are in the presence of one who is not only all-powerful, but also all-loving and all-merciful, we should be able to breathe a huge sigh of relief and turn our absolute trust over to Him.  He is able and fully willing to be in control. 

Reflect, today, upon these two little words.  Let this holy and divine authority of Jesus take control over your life.  Let Him command you.  His commands are perfect love and mercy.  They are words that will direct you to your ultimate good.  And this all-powerful God is worthy of all your trust.

Lord, I do trust You and I know that You can do all things.  I know that You desire to have perfect authority in my life.  Help me to turn my life fully over to You and to trust You enough to direct and to command every action of my life.  Jesus, I fully trust in You!