Home / Uncategorized / Tông đồ Cầu nguyện, 27.12.2019

Tông đồ Cầu nguyện, 27.12.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

  Một ngày mới được trao ban cho chúng ta, những tông đồ trên con đường của thế giới. Hãy dâng ngày sống của bạn cho Thiên Chúa với tinh thần luôn sẵn sàng. “Hãy tạ ơn Chúa Giêsu, vì chỉ duy nhất mình Ngài mới có thể giải thoát chúng ta ra khỏi những lo âu sợ hãi, và làm thỏa mãn những mong đợi của chúng ta. Ngài hiến mạng sống mình vì chúng ta, cho từng người một. Con đường của Chúa chính là con đường sự sống, dẫn đưa các linh hồn đến đồng cỏ xanh tươi để được nghỉ ngơi bồi dưỡng, dù cho con đường ấy có gồ ghề dốc đứng hay khó khăn.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day is given to you as an apostle on the roads of the world. Offer your day to God in a spirit of availability. “Give thanks to Jesus, because only he can free you from your worries and your fears, and fulfill your expectations. He gave his life for us, for each one of us. His path is a path of life, that lead the soul to the pastures of refreshment, even if they are steep and difficult “(Pope Francis). Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong Giáo Hội và trong Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu của ĐGH, mỗi người chúng ta là một tông đồ cầu nguyện, hoặc “các môn đệ truyền giáo” như cách mà ĐGH vẫn thích nói. Chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mạng của Ngài, đáp lại lời mời gọi của ĐGH thông qua các ý chỉ cầu nguyện của ĐGH. Ngài sai chúng ta đi đến tất cả các dân tộc để trở nên môn đệ của Ngài, qua những hành động bày tỏ rằng Vương quốc của Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta.

Cách sống của bạn có thể hiện một sự lựa chọn sống khác biệt hơn không? Liệu rằng nó có giúp xây dựng các mối tương quan tốt đẹp và một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn chăng?

WITH JESUS DURING A DAY

In the Church, and in the Pope’s Worldwide Prayer Network, each of us is an apostle of prayer, or as Pope Francis likes to say, “missionary disciples.” We collaborate with Jesus in his mission, responding to the call made by the Pope through his intentions. He sends us to all peoples to be his disciples, through actions that express that the kingdom of God is already among us. Does your way of life present an alternative lifestyle? Does it build healthier relationships and a more just and fraternal world?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trở lại những hoạt động của ngày qua. Nhìn vào những gì bạn đã trải nghiệm và khám phá cách Chúa hoạt động trong bạn. Vì điều gì bạn biết ơn? Bạn đã làm điều gì tốt đẹp hôm nay? Những khoảnh khắc đó để lại gì trong trái tim bạn? Bạn có hành động với sự rộng lượng và hết lòng cống hiếng trong các nhiệm vụ được giao, trong các cuộc gặp gỡ và ngay cả trong thời gian bạn nghỉ ngơi? Hãy suy nghĩ về một điều gì đó bạn muốn làm khác đi vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Step back from today’s activities. Look at what you experienced and discover how God acted within you. For what are you grateful? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

About admingdbn

Check Also

Nhà Thánh Tự | Thánh lễ Tất niên và mừng Xuân Nhâm Dần

Vào lúc 9h00 sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 01 năm 2022, Nhà Thánh Phêrô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *