Tông đồ Cầu nguyện, Mến yêu Hằng ngày, 3.12.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khi ngày mới bắt đầu, hãy đón nhận nó với sự hăng say như thánh Phanxicô Xaviê xưa kia, khi ngài được sai đi truyền giáo. Hãy dâng lên Chúa những ngờ vực và nỗi sợ hãi của bạn, và cho Ngài biết cuộc sống cũng như sự sẵn sàng đón nhận sứ vụ truyền giáo được trao cho bạn, và bạn tín thác vào lời Chúa hứa. Hãy nghiền ngẫm câu Thánh vịnh này: “Con đây, Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.” Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

As a new day begins, receive it with the same enthusiasm with which St. Francis Xavier had when he was sent on a mission. Offer your doubts and fears to God and show him with your life that you are also available for the mission entrusted to you, and that you trust his promises. Repeat the words of the Psalm to the rhythm of your breath: “Here I am, Lord, I come to do your will.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Ngày này 175 năm trước, một nhóm học viên Dòng Tên cảm thấy hụt hững vì họ khao khát đi truyền giáo nhưng không thể được. Cha linh hướng đã mời gọi họ, trong ngày lễ kính thánh Phan-xi-cô Xavier, trở thành những nhà truyền giáo bằng cách luôn luôn sẵn sàng cho Chúa Kitô, hoàn thành tốt các bổn phận hằng ngày của mình. Do vậy, họ đã đưa một ý nghĩa mới vào các hoạt động thường ngày, và thiết lập Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày nay được biết đến là Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng. Vậy còn bạn, bạn đã sống những hoạt động thường ngày của mình như thế nào? Bạn có nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt bổn phận của mình không?

WITH JESUS DURING A DAY

Today 175 years ago a group of Jesuit students felt frustrated because of their desire to go to the missions, but could not. Their formator invited them – on the feast of St. Francis Xavier – to be missionaries striving to be available to Christ to fulfill their daily obligations. Thus they gave a new meaning to their daily activities and established the Apostleship of Prayer, today known as the Pope’s World Prayer Network. How do you live your daily activities? Do you strive to fulfill your obligations well?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy tìm đến một nơi thanh vắng và nhắm mắt lại. Bạn cảm nhận được điều gì trong giây phút này? Hãy cảm tạ Chúa vì món quà cuộc sống Ngài đã trao ban. Hãy lưu tâm đến những điều làm bạn thích thú và những người đã đồng hành với bạn hôm nay. Điều gì làm cho bạn thêm can đảm? Có việc nào mang đến cho bạn niềm vui? Hãy tìm ra những điều khuyến khích bạn tiếp tục tiến về phía trước và giúp bạn duy trì động lực. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed today and the people who accompanied you. What encounters gave you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that encourage you to keep moving forward and help you sustain the momentum. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.