Tông đồ Cầu nguyện, Mùng 2 Tết

MÙNG 2 TẾT

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY MÙNG 2 TẾT

 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG MÙNG 2 TẾT

Lạy Cha, khởi đầu sáng ngày mùng 2 Tết hôm nay, con hướng về Cha và cầu nguyện cách đặc biệt cho ông bà, cha mẹ của con được hồn an xác mạnh, hạnh phúc bên đoàn con cháu. Xin Cha chúc phúc, gìn giữ các ngài, để các ngài luôn sống an vui thánh thiện và truyền lại đức tin cũng như sự khôn ngoan cho con cháu. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY MÙNG 2 TẾT

“Ông bà chính là kho báu trong gia đình. Xin hãy chăm sóc ông bà của các con: yêu thương họ và để cho họ trò chuyện với con cái của các con.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho ông bà của chúng con được thể hiện vai trò tích cực của họ trong gia đình. Và xin cho mỗi người con cái trở nên người xây dựng hòa bình, tinh thần yêu thương và đối thoại trong chính gia đình của mình, biết làm cách nào để xóa bỏ những rào cản thế hệ giữa họ và ông bà cha mẹ.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI MÙNG 2 TẾT

Ngày hôm nay kết thúc, con suy nghĩ về cách mình đã đối xử với ông bà của con. Xin tha thứ cho con nếu con không tôn trọng họ. Xin chữa lành trái tim con và để cho con có thể dạy lại cho người khác biết coi trọng người già trong xã hội. Kính mừng Maria…

 

Nhóm Bạn Đường Linh Thao