TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-09-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Vào ngày mới hôm nay, con xin dâng lời cảm tạ Cha toàn năng vì món quà cuộc sống Cha đã ban tặng mỗi buổi sáng. Lắng nghe lời Chúa là một phần quan trọng trong ngày của một Kitô hữu. Đó là nguồn năng lượng đích thực của niềm hy vọng và là nguồn nuôi dưỡng tất cả các hành động mà chúng con được mời gọi để thực hiện. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, với tất cả những việc con làm, hiệp cùng ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này để cầu nguyện cho nguồn tài nguyên của trái đất không bị hủy hoại, nhưng được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this new day, I thank you, good and just Father, for the gift of life that you give me to experience each morning. Listening to the word of God is an essential part of a Christian’s day. It is the true engine of our hope and the source that nourishes all the actions that we are called to carry out. Lord, receive my day, with all my work, for Pope Francis’ intention for this month, so that the planet’s resources are not plundered, but shared in a fair and respectful way. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin dạy con biết khiêm nhường, sẵn sàng lắng nghe và đưa ra thực hành những gì Người dạy bảo con trong Tin Mừng. Đây là con đường hoàn hảo nhất để tìm thấy niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Giống như Mẹ Maria, con muốn được theo và phục vụ Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời con.

WITH JESUS DURING A DAY

Teach me, Lord, to have the humility and willingness to listen to you and put into practice what you propose to me in the Gospel. This is the most perfect way to find true and lasting joy. Like Mary, I want to follow you and serve you all the days of my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cảm tạ Chúa vì một ngày nữa đã qua. Hồi tưởng lại những hồng ân con đã nhận trong ngày hôm nay, Chúa đã hiện diện trong hình hài của những ai mà con đã gặp? Thời điểm nào Ngài đã dùng những cử chỉ, lời nói để đến bên con qua những người anh em con? Kết thúc một ngày, con ca tụng Chúa vì mọi điều Ngài sắp xếp trong cuộc sống của con. Và ngày mai con nên làm gì để bắt đầu một ngày mới tốt hơn nữa? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for another day. Review the many graces you have received today. Who was the face of God for you today? When did God come to you through the words and actions of your neighbor? End the day praising God for his action in your life. What resolution do you have for tomorrow? Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao