Home / Ban mục vụ / Thiếu nhi-Giới trẻ / Tông Huấn Christus Vivit qua ảnh kỳ 2

About admingdbn

Check Also

Gx. Mỹ Lộc: Thánh lễ tuyên hứa và nâng khăn cho 200 thiếu nhi Thánh Thể

Chúng ta đang sống trong tâm tình mùa vọng,  mùa chúng ta cần chuẩn bị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *