Trăm Đầu Mục Bắc Ninh Tử Đạo

Nhân dịp kỷ niệm 157 năm (4/4/1862 – 4/4/2019) ngày 100 vị Đầu Mục Bắc Ninh  tử đạo, website giáo phận Bắc Ninh đăng hai bài thơ của nhà thơ Cung Chi, người  con của giáo phận Bắc Ninh (quê Tử Nê) hiện đang sống ở Paris.

            

Trăm Đầu Mục  

                     Ôi những năm kinh hoàng thuở ấy

Trên quê hương biết mấy thân yêu

Vào thời Tự Đức hoàng triều

Dân bên Công Giáo chịu nhiều đắng cay…

Nào phân sáp, lưu đày tứ xứ

Nào bị coi là lũ dốt ngu

Bị truy nã, bị lao tù

Vợ chồng bị tách, tịch thu gia tài.

Con cái cũng phải hai ba ngả

Xóm thôn riêng bị hóa khác ra

Má mang chữ khắc “đạo tà”

Họ hàng tan nát, trôi xa dạt gần…

Riêng Kinh Bắc có quan Tổng Đốc

Nguyễn Văn Phong ác độc bất nhân

Tiếp tay đàn áp giáo dân

Giữ trăm Đầu Mục nhốt giam đêm ngày.

Đòn tra tấn nát thây mặc xác

Xích cùm gông kẹp chắc cổ chân

Bụng không, cấm miếng cơm  ăn

Khát khô cổ họng, giọng khan sức tàn…

Rồi một tối hố hầm đã sẵn

Chém với đâm đẩy hẳn xuống hầm

Trăm người Đầu mục hiền nhân

Chết hay còn sống? Một lần cho xong!

Các Đấng ấy đã chung tù ngục

Chung roi đòn, chung sức tín trung:

Không ‘quá khóa’, luôn kiên cương

Một niềm chung thủy tuyên xưng Đạo Trời.

Nơi lao lý, chung lời kinh hạt

Nơi pháp trường, bát ngát tâm tình

Chung  ngày, chung mộ, chung hình (1)

Chung phần chiến thắng hiển vinh cõi Trời…

….  Hạt châu báu chôn vùi lòng đất

Sinh hương hoa thơm ngát bốn phương

Gieo trong lệ nhỏ sầu thương

Ôm bông lúa chín về trong tiếng cười…

  • ‘…Tôi chỉ huy việc chôn họ. Tôi thấy các đầu mục bị trói, nhưng rất hớn hở đến nơi thụ hình. Họ sốt sáng đọc kinh, nhưng tôi không hiểu họ đọc gì, chỉ nhớ họ đọc lớn tiếng và liên tục… …Khi tới miệng hố…lính dùng gươm, giáo đâm chém chừng 30 người, nhưng chỉ có 5 hay 6 người bị chém đứt đầu…những người khác thì tự ý xuống hoặc bị đẩy xuống …(004.1862)

…Hôm sau, các hố  chôn bị voi dùng chân giày cho bằng, để nếu ai còn sống sẽ chết mau hơn…

‘Giữa năm Nhâm Tuất tháng ba

‘Chiều hôm mồng sáu điệu ra biên thành

‘Một dây đầu mục rành rành

‘ Đều du xuống hố cực hình tự nhiên…’

  • ‘‘Tháng Ba năm nay, bọn phiến loạn đông đảo đến vây thành này tứ phía. Trong thành có giam giữ 100 tên đầu mục đạo tây dương không chịu bỏ tà đạo. Sau khi đã tra xét cẩn thận và biết rõ chúng là những kẻ cố chấp, bản chức thừa lệnh Hội Đồng Đề Hình đã họp khẩn cấp và quyết định chém đầu chúng. Nay việc đã xong, bản chức gửi tổng số và danh sách những tử tội thụ hình lên Đô Sát Viện. Bản chức xin tường trình để các quan thượng Hình Bộ được rõ.’’

(Bản báo cáo của Tổng Đốc Nguyễn Văn Phong)

(Một trăm vị Đầu Mục Cổng thành Bắc Ninh, tr.61-84,

trong cuốn Các Thánh Tử Đạo Bắc Ninh,Tòa GM/BN,2010)

Paris, 30 năm Hiển Thánh TĐ/VN

Cung Chi

 

Đầu Mục

                  Giáo dân Họ Đạo đứng hàng đầu

Các vị Trương Trùm chẳng cúi đầu

Sóng gió đầu ghềnh đâu nản chí

Cuồng phong cuối biển sẵn đương đầu

Tù đày đầu cuối không lui bước

Tra tấn trước sau vẫn ngửng đầu

Máu chảy đầu rơi vì Đạo Chúa

Xác thân gục xuống khí đầy đầu !

I I

( Bài  họa vận đầu)

Tạ ơn tiên tổ đứng toa đầu

Luôn trọn vai trò bậc dẫn đầu

Cầu nguyện làm đầu nuôi ý chí

Hy sinh nhằm đích dưỡng tâm đầu

Niềm tin như đuốc soi đầu óc

Đức mến tựa men thấm trí đầu

Đầu bạc hoa râm, già nhắn trẻ:

Hiến dâng mạng sống Chúa đi đầu …

Kính niệm 100 vị Đầu Mục Bắc Ninh

(tử vì Đạo ngày 4.4.1862)

Paris, dịp 30 năm Hiển Thánh 117 Tử Đạo VN

CUNG CHI