Video thánh lễ tạ ơn và chương trình mừng kỷ niệm 100 năm Nam Viên đón nhận Tin Mừng

Thánh lễ tạ ơn và chương trình văn nghệ mừng  kỷ niệm 100 năm giáo xứ Nam Viên đón nhận Tin mừng (7-8/12/2017

Thánh lễ Tạ ơn (9g00 ngày 8/12)

Rước kiệu, chầu Thánh Thể và hoan ca (tối ngày 7/12)

Web GP Bắc Ninh