Video Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII tại Gp. Bùi Chu

YouTube player

 

YouTube player

dsc 0051 1

Nguồn: gpbuichu.org

Tin liên quan