Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất có thêm 11 tân khấn sinh trọn đời

Trong năm Đời sống Thánh hiến, chúng ta cùng với đức giáo hoàng, cùng với Giáo hội, với giáo phận và tất cả mọi người hãy vui mừng tiến bước theo Chúa.

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2015, đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt SJ. chủ tế thánh lễ khấn trọn đời cho 11 khấn sinh tại nhà thờ giáo xứ Đạo Ngạn. Cùng đến đồng tế với ngài có hàng chục quý cha trong và ngoài giáo phận.

Đến chia vui và cầu nguyện cho các tân khấn sinh còn có quí nam nữ tu sĩ, thân nhân và ân nhân.

Thánh lễ được bắt đầu với bài ca nhập lễ: Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc ca tạ ơn… Sau đó được tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa.

Trong bài giảng, đức cha đã mời gọi các tân khấn sinh cùng với đức giáo hoàng, cùng với Giáo hội, với giáo phận và tất cả mọi người hãy vui mừng tiến bước theo Chúa.

Tiếp theo là nghi thức tuyên khấn trọn đời của 11 tân khấn sinh. Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, chị tổng phụ trách Maria Lương Thị Hồng đại diện cho tu hội và 11 tân khấn sinh tri ân đức cha và cám ơn cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc với bài ca kết lễ: Mẹ đồng hành chỉ lối con đi.

Dưới đây là danh sách 11 tân khấn sinh:

Maria Phạm Thị Kim

Anna Nguyễn Thị Nhung

Maria Nguyễn Thị Lành

Maria Nguyễn thị Tin

Anna Nguyễn Thị Xây

Maria Nguyễn Thị Hào

Maria Trần thị Nga

Anna Đỗ Thị Hồi

Maria Nguyễn Thị Hoa

Maria Nguyễn Thị Hoạt

Anna Chu Thị Hiền

IMG_0754 IMG_0757 IMG_0764 IMG_0765 IMG_0766 IMG_0767 IMG_0774 IMG_0778 IMG_0789 IMG_0802 IMG_0805 IMG_0806 IMG_0807 IMG_0827 IMG_0837 IMG_0849 IMG_0851

Xương Giang