Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 33 /2015

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 15 Thường niên: Ngài gọi và sai đi

– Đức Thánh Cha Phanxicô đến Ecuador, mở đầu chuyến tông du 3 nước châu Mỹ Latinh

– Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy noi gương Mẹ Maria: kiên nhẫn, cậy trông, cầu nguyện và mở rộng cõi lòng”

– Đức Thánh Cha Phanxicô: “Người Kitô hữu và người Do Thái là anh em và là bạn hữu”

– Phẩm giá của con người phải là trung tâm của các tranh luận chính trị

– Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI nhận bằng tiến sĩ danh dự.

Tập tin đính kèm

WHĐ

Tin liên quan