Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 01/2018

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng: Người giữ cửa

– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar

– Đức Thánh Cha Phanxicô: An ủi mục vụ là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân.

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan