Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 03/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Vọng: Sám hối

– Khai mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót

– Giáo hội Hàn Quốc với sứ vụ ở Bình Nhưỡng

– Tuyên ngôn Nostra Aetate vẫn mang tính thời sự tại Thánh Địa.

  ↓

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan