Tuần tin Hội đồng giám mục Việt nam số 04/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Vọng: Vội vã lên đường

– Lễ tấn phong Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Tân Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long: Hãy ra khơi và thả lưới

– Thực thi lòng thương xót để trở nên dấu chỉ quyền năng tình yêu của Thiên Chúa

– Toà Thánh mong muốn đào sâu thêm cuộc đối thoại với Do thái giáo.

  ↓

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan