Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2015

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 3 Thường niên: Hãy theo tôi!

– Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, thăm Giáo hội tại Việt Nam

– Thánh lễ bế mạc Năm Thánh mừng 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt

– Hội nghị toàn quốc về mục vụ di dân 2015.

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

 

Tin liên quan