Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 10/2017

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy vui mừng

– Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ý định của Luther là canh tân, chứ không phải chia rẽ Giáo hội”

– Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ

– Nhân dịp Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, Đức hồng y Koch: “Năm 2016 thực sự là một năm đại kết”

– Hoà giải nghệ thuật và đức tin để có một “lối nhìn khác” trong xã hội

– Phương thuốc để tránh những cuộc hôn nhân vô hiệu.

Tập tin đính kèm

WHĐ

Tin liên quan